Sundhedspersonale bør kunne tilbyde alternativ behandling

Nordmændene vil gerne kombinere konventionel og alternativ behandling, og det kan ske både indenfor og udenfor sundhedsvæsenets regi, siger data fra aktuel undersøgelse.

Mere end hver anden nordmand vil normalt kun vælge lægen, hvis de er syge. Men godt 30 procent vil overveje både lægen og den alternative behandler, afhængigt af situationen og af det konkrete sundhedsproblem.

Det fremgår af det norske ”Helsepolitiske barometer 2017”, som blev præsenteret i Oslo i mandags. I barometret tager store sundhedsaktører i Norge pulsen på folks holdninger, og undersøgelsen er gennemført via TNS Gallups panel i januar 2017.

Det etablerede sundhedsvæsen er således stadig det primære valg, når det gælder selve behandlingen. Men det er ikke tilfældet, når det gælder informationer om sygdom og sundhed: Ifølge Gallup er de vigtigste informationskilder vedr. enkle sundhedsråd (fx forkølelse) følgende:

  • Internettet (47%)
  • Apoteket (21%)
  • Lægen (18%)

Gerne i sundhedsvæsenet

To ud af tre nordmænd ser gerne, at autoriseret sundhedspersonale giver alternativ behandling. De kan være både indenfor og udenfor sundhedsvæsenet, mener 30 %, mens 31 % synes det skal foregå i sundhedsvæsenets regi. Kun seks procent mener, at den alternative behandling bør foregå uden for sundhedsvæsenet, og hver femte nordmand synes overhovedet ikke, at sundhedspersonalet skal give alternativ behandling.

I Norge ser man også gerne, at der bliver stillet større krav til uddannelserne af alternative behandlere. Seks ud af ti mener nemlig, at de alternative behandlere bør have en grundlæggende sundhedsfaglig viden, hvis de skal kunne optages i det norske register for udøvere af alternativ behandling.

Dette er heller ikke et lovkrav i Danmark, men nordmændene kunne i givet fald skele lidt til de danske zoneterapeuters uddannelseskrav. De skal nemlig udover lovens krav have minimum 300 timers uddannelse i anatomi, fysiologi og patologi, og generelt kræver lovgivningen i øvrigt, at uddannelsen omfatter ”basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)”.

Hent den norske rapport her i pdf.

 

4-banden i Berlin

”Ny dansk rekord” hedder det vist. Denne gang deltog hele fire danskere i en stor konference om komplementær og alternativ behandling, som fandt sted i Berlin 3-5. maj 2017.

Af Jesper Madsen (tekst og fotos)

To tyske læger

I alt deltog ca. 800 læger, forskere og andre – fra hele kloden. Konferencen var nemlig ét af de sjældne tilfælde, hvor den europæiske og den globale konference falder sammen, altså ”10th European Congress for Integrative Medicine” og ”12th International Congress on Complementary Medicine Research”. Tjek den her.

I tre dage fra morgen til aften blev der præsenteret forskning, afholdt workshops og diskuteret projekter i auditorierne og de mindre lokaler. En guldgrube af spændende oplysninger, som dog næppe kommer danskerne til gode, da ingen danske medier var interesseret i at dække konferencen. Galilei ville såmænd gerne, men har ikke ressourcerne til det.

Uden for programmet foregik der imidlertid også noget værdifuldt, nemlig en intensiv global turbo-networking! Ved de små borde fik jeg mange gode samtaler med folk fra bl.a. Australien, Holland og Portugal, og jeg fik fx at vide, at Chiles forfatning indeholder en direkte formulering om frihed i valget af sundhedssystem.

 

Dansk poster om kræft

Torsdag eftermiddag lykkedes det at samle den danske ”delegation”, hvoraf jeg kendte én i forvejen, nemlig zoneterapeut Leila Eriksen (øverste foto, nr 2 fra venstre). De to på fløjene er hhv. professor Regner Birkelund fra Enhed for Sundhedstjenesteforskning v. Sygehus Lillebælt og Maria Malene Vogelius, BA i Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Maria havde om torsdagen en poster-præsentation på konferencen om sit bachelorprojekt: ”Danske kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling. Kan patienterfaringer udfordre biomedicinske målinger af behandlingseffekter?”

Den danske deltagelse i KAM-konferencer har altid været beskeden. Jeg har flere gange været den eneste, hvilket jo er lidt tamt, da jeg trods min viden om feltet ikke har en sundhedsfaglig uddannelse. Derfor er fire personer “stort”, og det overgås kun af de år, hvor en gruppe danske stud. med.’er deltog til nedsat takst.

Danske læger og forskere med interesse for KAM påpeger ofte, at Danmark er et u-land på området. Hvorfor møder I så ikke op på konferencerne og henter en stak viden og indsigter med hjem? Your country needs you!

Næste chance er ”11th European Congress for Integrative Medicine” i Ljubljana, 27-30. September 2018. Den bliver annonceret i September 2017 på bl.a. www.ecim-congress.org/


Torsdag aften indeholdt en ”social event”, som fandt sted i typisk Berlinske omgivelser, nemlig det ombyggede ”Wasserwerk”. Det faldt i god jord oven på alt det akademiske, så der blev snakket, spist, drukket – og danset!

 

Kig ud over grænserne

Map_of_europeDet kan godt virke lidt tungt at tænke på den danske debat om alternativ behandling, hvor vi tilsyneladende har bevæget os op ad bakke i årevis og i sneglefart. Ganske vist har SF barslet med et forslag til et uafhængigt center, men om det kan vinde flertal på tinge er langtfra sikkert. (mere…)

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev