Hvad er komplementær/alternativ behandling?

Styrelsen for Patientsikkerhed (lovgivningen) siger: 

  • Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner.
  • Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsagligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation.

 

Jeg foreslår:

  • Behandlingsmetoder og sundhedsforståelser, som ikke (kun) bygger på det newtonske videnskabelige verdensbillede, men derimod på teorier inden for kvantefysik, biofysik og epigenetik, samt holistiske indiske og kinesiske systemer.

Læs mere om forskellige definitioner på globalt plan her.

Store forskelle

Hvad alternativ behandling betyder kommer an på hvem man spørger. Ordet ”alternativ” signalerer noget andet end det, man normalt gør – altså noget, der er et alternativ til sundhedsvæsenets behandlinger. Der er på verdensplan stor forskel på hvordan man betegner det, vi kalder alternativ behandling i Danmark. Fx er akupunktur ikke spor ”alternativt” i Kina, hvor det i 5000 år har været en del af sundhedsvæsenet.

I mange lande, bl.a. Danmark, synes myndighederne, at det er mest praktisk at bruge betegnelsen ”alternativ behandling” om det, der ikke er en del af det offentlige sundhedsvæsen.

Formålet bestemmer definitionen

Der er ikke én definition, der er bedre end de andre. Spørgsmålet er nemlig hvad man skal bruge en definition til. Det er klart, at sygesikringen er nødt til at se på hvad der er officielt anerkendt, hvis de skal udbetale tilskud, og at myndighederne har brug for definitioner, der passer til lovgivningen og personalets autorisationer.

Men hvis man interesserer sig for hvilken grundopfattelse (paradigme), en behandling bygger på, og ønsker at forske, er det en anden sag. Her må man se på metodernes menneskesyn og filosofiske grundlag.

I den alternative verden opererer man med en holistisk opfattelse af mennesket og af verden i det hele taget. Hvis en behandlingsmetode bygger på teorier og begreber, der ikke kan rummes inden for naturvidenskaben, vil mange vælge at kalde den ”alternativ”, uanset om den er godkendt og hvem der udøver den. Denne definition vil nemlig være brugbar, hvis man ønsker at udforske grænselandet mellem den konventionelle naturvidenskab og den østlige/holistiske opfattelse af verden.

Forskerne er ofte interesseret i at forske på tværs af grænserne, og videnskabeligt set vil det være mest hensigtsmæssigt at betragte en behandling som alternativ/komplementær, selv om den i det ene land udføres af sundhedspersonalet og i det andet land af behandlere uden for sundhedsvæsenet.

Valget af definition er altså i sidste ende et sundhedspolitisk og/eller videnskabeligt valg.

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev