Yngre sygeplejersker er mest alternative

Den yngre del af de danske sygeplejersker er mere interesserede i alternativ behandling end deres ældre kolleger. Det viser et notat fra DSR Analyse.

Af Jesper Madsen

Interessen er størst blandt de 18-39-årige medlemmer og lavest blandt de ældre medlemmer. Omvendt er der flest over 40 år, der har en uddannelse i komplementær/alternativ behandling.

DSR - FS KOMP

Ser man på interessen fordelt på stillingstyper, er den interessant nok størst blandt de jobsøgende, hvor hele 60 procent angiver, at de er interesseret i komplementær og alternativ behandling.

DSR har stillet to spørgsmål:

  • Er du interesseret i komplementær og alternativ behandling?
  • Har du en uddannelse i komplementær og/eller alternativ behandling

Spørgsmålene er stillet til alle erhvervsaktive medlemmer i medlemspanelet og er fordelt på aldersgrupper og beskæftigelsesstatus.

Tallene viser, at 44 % er interesserede i feltet og 5 % har en uddannelse inden for komplementær/alternativ behandling.

Interessen er størst blandt basissygeplejersker, men andelen med uddannelse er størst blandt ledere og specialsygeplejersker.

Undersøgelsen er gennemført i februar 2016. 4230 var inviteret til undersøgelsen og 58% deltog, svarende til 2462 medlemmer af Dansk Sygepleje Råd.

Kilde: DSR.

Læs hele undersøgelsen

Se også FS-KAB – Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling (KAB)

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev