Åndehul for holistiske læger

Der findes i Danmark en række læger, der ikke ser ned på alternativ behandling – de arbejder tværtimod ud fra mange af de principper, man også finder inden for alternativ behandling. De bygger på et andet grundlag end den konventionelle lægevidenskab, og de tilbyder patienterne en veldokumenteret, men holistisk tilgang til behandling

– Det kræver nok en høj grad af selvstændighed at være med, og jeg tror man skal være fritænker i Grundtvigsk forstand samt være nysgerrig med hensyn til metoder og det at gå nye veje, siger Anna Iben Hollensberg, som er speciallæge og heilpraktiker samt tidligere formand for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin, DSOM. (Orthomolekylær betyder ”læren om de rette molekyler”).

Selskabet har 30 år på bagen og omfatter godt 100 medlemmer, såvel praktiserende som speciallæger. Der er også psykiatere samt enkelte dyrlæger, tandlæger, farmaceuter og biokemikere. Cirka en tredjedel er ansat i det offentlige sundhedsvæsen, og også studerende er medlemmer.

– Vi vil meget gerne dele vores viden med andre. Vores medlemmer holder fx foredrag for patientforeninger og andre interesserede, samt for læger. Og jeg kan se, at interessen er stigende, både blandt kolleger og lægfolk.

– Mange læger har i denne tid lyst til at søge andre græsgange end det offentlige sundhedsvæsen, da det er en hård tid for faget og fagligheden, og da mange ofte oplever det som meget utilfredsstillende at arbejde som læge på de nuværende vilkår, siger Anna Iben Hollensberg.

Økologi og rå biokemi

– Jeg tror man melder sig ind i DSOM, fordi det opleves som et åndehul, hvor man kan diskutere og undres højt. Vi har fire møder om året, hvor vi fx har oplæg fra udenlandske kolleger, og en del af medlemmerne rejser hyppigt også ud til konferencer, hvor de tager viden og inspiration med hjem.

De læger, der vælger at bryde ud og vil basere deres arbejde på principperne i DSOM, opdager imidlertid hurtigt, at de får brug for andre kompetencer end dem, de lærte på uddannelsen. De skal vende kasketten 180 grader, da der er tale om en helt anden forståelse af mennesker og sundhed.

Derfor underviser lægerne i DSOM hinanden, også i tilgrænsende discipliner som fx mikrobiologi, toxikologi, infektionsmedicin, miljømedicin og human ernæring – samt ”nye sygdomme” som fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom. Selskabet har en samlende funktion, når det gælder de holistiske metoder, der anvendes i udlandet, samt alt det ”opbyggende” mht. vitaminer, mineraler og kost.

– Helt overordnet tager den fælles interesse blandt medlemmerne afsæt i kroppens indre økologi – for nu at bruge et lidt hypet begreb. Vi tager afsæt i viden om hvordan humanfysiologien optimeres og korrigeres. Så selv om vores interessefelt af udenforstående kaldes alternativ medicin, så er det faktisk den rå biokemi og fysiologi, der arbejdes med og er omdrejningspunktet for de forskellige behandlingsmodaliteter, vi fokuserer på.

Spiste diabetes væk

– Jeg mener vi samfundsmæssigt kan tilføre sundhedsvæsenet en stor supplerende viden ved hjælp af andre, men lige så veldokumenterede tilgange til sundhed og helbredelse. Hvis man fx bruger sin viden om kostens betydning, kan det gøre en stor forskel, fx når det gælder patienter med kroniske lidelser, som jo har brug for en kost, der styrker helbredet.

– Faktisk er det ofte langt mere end blot styrkende – det kan også være direkte kurativt. Se fx på det fortløbende projekt ”MaxVeg”, der havde afsæt i Hjørring. Der gav man gennem tre måneder en gruppe type 2 diabetikere en kost med gammeldags grønsagssorter.

– En stor del af dem spiste sig helt ud af deres diabetessygdom – og alle oplevede forbedrede forhold mht. blodtryk, kolesterol og vægt – samt mere energi og velbefindende. Det er ikke altid til patienternes bedste, at vi er så farmakologisk orienterede i lægeuddannelsen.

– Jeg synes det er ærgerligt, at de, der i sundhedsvæsenet træffer beslutninger om behandlingstilbud, ikke bruger den viden, der er tilgængelig. Den findes måske uden for de kredse og traditioner, de er vant til at færdes i, men den er lige så kvalificeret som den, de bruger til daglig. Og ganske ofte bivirkningsfri, siger Anna Iben Hollensberg.

Læs om DSOM her

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev