Definitioner

Definitionen af ”alternativ behandling” er forskellig fra land til land. I nogle lande udspringer definitionerne direkte eller indirekte fra lovgivningen. Det gælder f.eks. for Danmark og Norge. I andre lande som USA og Australien defineres ”alternativ behandling” ud fra, hvordan behandlingen bruges. Om behandlingen bruges som et alternativ dvs. i stedet for behandlingen i det etablerede sundhedsvæsen.

Her kan du læse mere om definitionerne af ”alternativ behandling” og deres forskelle.

Danmarks og Norges definitioner

Den danske og den norske definition af alternativ behandling har samme fokus. I Danmark og Norge bruger vi begrebet ”alternativ behandling” om:

  • Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner.
  • Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsagligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation.

Definitionerne fra Danmark og Norge fokuserer på, hvem der kan udføre behandlingen, og om metoderne hovedsageligt bruges i eller udenfor sundhedsvæsenet. Du kan læse en uddybning af den danske definition af alternativ behandling under Hvad er komplementær behandling.

Ifølge de danske og norske definitioner er der stadig tale om alternativ behandling, selv om behandlingen bruges sammen med konventionel behandling – også i det offentlige sundhedsvæsen. I Norge defineres ”alternativ behandling” direkte i norsk lovgivning:  Den norske “Lov om alternativ behandling av sykdom mv.” 

Dansk lovgivning definerer ”en alternativ behandler”. Definition af alternativ behandling udspringer indirekte heraf – det er den behandling, som den alternative behandler kan og må udføre.

Vil du vide mere om hvordan man gør i andre lande, så tag et kig her:  Andre landes definition af alternativ behandling 

 

WHO’s definitioner

Verdenssundhedsorganisationen, WHO (World Health Organization), skelner mellem alternativ behandling og et lands traditionelle medicinske system.

Alternativ og komplementær behandling defineres af WHO som:

  • ”en bred vifte af sundhedsydelser og praksis, der ikke er en del af landets egen tradition og ikke er integreret i det dominerende sundhedssystem.”

Det betyder, at WHO’s definition fokuserer på to punkter:

  • Behandlingens kulturelle oprindelse
  • Hvor udbredt behandlingen er i landets offentlige sundhedsvæsen.

Efter WHO’s definition vil akupunktur være alternativ og komplementær behandling i Danmark, fordi akupunktur ikke er en del af vores kulturelle oprindelse og ikke er integreret i vores sundhedssystem. I Kina vil akupunktur derimod ikke være alternativ behandling, fordi det er en del af landets egen tradition. Akupunktur vil ifølge WHO være et traditionelt medicinsk system i Kina.

Læs mere om WHO’s definition af “alternativ behandling” og af begrebet “traditionelle medicinske systemer”, som netop fokuserer på behandlingssystemernes kulturelle oprindelse:  WHO: Traditionel medicin og alternativ behandling 

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev