Lister over projekter uden for CCESCAM og KUFAB. 

Spirituel healing ved leddegigt
Et dansk, dobbeltblindet lodtrækningsforsøg med leddegigtpatienter https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/269431/

Sygeplejersker vil vide mere (spørgeskemaundersøgelse)
Danske sygeplejersker har en viden om alternativ behandling, de selv betegner som mindre eller middel på en skala fra 1 til 5.  Knap 12 procent mener, at de har en stor viden om emnet, og mere end halvdelen efterlyser mere viden. http://www.srab.dk/nyheder/sygeplejersker-vil-vide-mere/

Alternativt på hospitalerne (spørgeskemaundersøgelse)
Hver tredje danske hospital tilbyder typisk akupunktur, og man tilbyder som regel alternativ behandling, fordi man vurderer, at der er videnskabeligt bevis for virkningen. Det kan man læse i en dansk-norsk undersøgelse fra 2011: Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals.(Research article)(Report): Salomonsen, Laila J. ; Skovgaard, Lasse ; La Cour, Soren ; Nyborg, Lisbeth ; Launso, Laila ; Fonnebo, Vinjar. BMC Complementary and Alternative Medicine, Jan 18, 2011, Vol.11, p.4.  http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-11-4

Sclerosepatienters brug af alternativ medicin , Lasse Skovgaard.
Et stort nordisk forskningssamarbejde med forskere fra Københavns Universitet involveret har for første gang kortlagt sclerosepatienters brug af alternativ behandling. Viden, der er vigtig for patienter med kronisk sygdom og samfundets håndtering af dem. http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2013/2013.4/sclerosepatienters_brug_af_alternativ_medicin_kortlagt/   

Healing og Senfølger til Kræftbehandling (under publicering)
http://www.tehema.dk/forskning.html

Integrative care and bridge building among health care providers in Norway and Denmark. Gamst, Are ; Haahr, Niels ; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter ; Launsø, Laila. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), March 2006, Vol.12(2), pp.141-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16566673

MTV-rapport om akupunktur til gravide
I efteråret 2015 har medarbejdere ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D på OUH udarbejdet en MTV vedr. brugen af akupunktur til gravide.  http://cimt.dk/mtv-rapport-om-akupunktur-til-gravide/

Igangværende projekt (2018):

Komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien, Use of complementary and alternative medicine in social psychiatry.  

Anita Lunde, Adjunkt, Cand. Cur.  Sygeplejeuddannelsen i Horsens, VIA University College.  Mail:

Dorte Wiwe Dürr, Adjunkt, Cand. Scient. San.  Sygeplejeuddannelsen i Horsens, VIA University College  Mail:

Projektet vejledes af Professor Helle Johannessen, Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling (CCESCAM), Forskningsenheden for brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Projektet gennemføres i perioden 1/12-2015 til 30/06-2018.

Abstract:

Brugen af komplementær og alternativ behandling (KAB) er almindelig og stadig stigende i den danske befolkning, og erfaringer tyder på, at personer med psykiatriske lidelser har et større forbrug af KAB end baggrundsbefolkningen. Socialpsykiatrien har fokus på borgernes recovery, og kontakt til flere bosteder har vist, at eksempelvis massage og øreakupunktur integreres med den øvrige rehabiliterende behandling. Disse initiativer er dog kun sparsomt belyst og evalueret. Dette projekt vil undersøge brugen af KAB i socialpsykiatrien i Region Syddanmark og Midtjylland, samt om og i fald hvordan KAB kan støtte den rehabiliterende behandling og borgernes personlige recovery. Projektet gennemføres som et mixed methods studie. Problemformuleringen er operationaliseret i 4 forskningsspørgsmål, som tilsammen undersøger rationalet for, prævalens af og personalets og borgernes oplevelser af KAB integreret i den rehabiliterende behandling. Teoretisk litteratur om fremme af borgeres personlige recovery udgør projektets analytiske ramme. En telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse af kommunale og regionale socialpsykiatriske bosteder i region Syddanmark og Midtjylland er gennemført. Fire strategisk udvalgte bosteder vil blive nærmere undersøgt, dataindsamlingen vil gøre brug af spørgeskemaer, feltstudier og interview, og kvalitative og kvantitative analyser vil afdække mulige recovery-relevante virkninger af KAB.

English:

The use of complementary and alternative medicine (CAM) is common and rising in the Danish population and preliminary studies suggest that the consumption of CAM is higher among persons with psychiatric disorders than in the general population. Social psychiatry aims at residents recovery, and contact with several residential homes show an integration of therapies as for example massage and ear acupuncture together with other rehabilitative treatments. The evaluation of these initiatives is only local and it has not been possible to find research-based literature that documents either the prevalence or experience of CAM use in social psychiatry. This project will investigate the use of CAM in residential homes for persons with psychiatric disorders located in the Region of Southern Denmark and Central Jutland, and whether and in what way CAM can support the rehabilitative treatment and the personal recovery of the residents. The design is a mixed methods study including four major research questions examining the rationale for and the prevalence of CAM use in social psychiatry as well as staff’s and residents’ experience of CAM as integrated into the rehabilitative treatment. Theoretical literature on personal recovery constitutes the project’s analytical framework. The study includes a telephone-based survey covering residential homes within social psychiatry in the region of Southern Denmark and Central Jutland; and four strategically selected residential homes will be further examined. Data collection will include questionnaires, field studies and interviews; qualitative and quantitative analysis will identify possible recovery-relevant effects of CAM.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev