KUFAB er et tværvidenskabeligt forskningsmiljø ved Københavns Universitet. Formålet er at levere evidensbaseret viden om alternativ behandling til samfundet. Miljøet integrerer forskere fra sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora og rummer desuden forskere fra andre institutioner. Forskerne arbejder sammen med de alternative behandlere, hvis arbejde er genstand for forskningen.

(trods nutidsformen er centret i dag fortid, det eksisterer ikke mere)

Der forskes kvalitativt – i form af dybdegående interview-undersøgelser med behandlede og behandlere. Der forskes kvantitativt – i form af undersøgelser hvor behandlings-formens målbare effekt på helbredet dokumenteres. Desuden udføres der teoretiske studier.

Forskningen koncentrerede sig i årene 2006-08 om sygdommene kræft og sclerose. De to sygdomme har høj udbredelse og omfattende følgelidelser, hvor den etablerede behandling ofte ikke kan udrette nok. De to patientgrupper har en omfattende benyttelse af alternativ behandling.

Forskningen retter sig mod tre former for alternativ behandling: zoneterapi, akupunktur og meditation. De tre former har stor udbredelse i befolkningen, men vores viden om deres effekt, potentiale og virkningsmekanismer er yderst sparsom.

 

Publikationer:

Brug af alternativ behandling

’It can do no harm’ : Body maintenance and modification in alternative medicine acknowledged as a non-risk health regimen. Pedersen, Inge Kryger.

Social Science & Medicine, Vol. 90, Nr. August, 08.2013, s. 56-62.

Derivative benefits : Exploring the body through complementary and alternative medicine. Baarts, Charlotte; Pedersen, Inge Kryger.

Sociology of Health and Illnes, Vol. 31, Nr. 5, 2009, s. 719-733.

Body talk : Experiencing the body in alternative medicine. Pedersen, Inge Kryger; Baarts, Charlotte.

Conflict, Citizenship and Civil Society: Abstract Book. 2007.

‘Fantastic hands’ – But no evidence : The construction of expertise by users of CAM. Pedersen, Inge Kryger; Baarts, Charlotte.

Social Science & Medicine, Vol. 71, Nr. 6, 2010, s. 1068-1075.

Kampen med kroppen : Alternativ behandling i et bruger- og samfundsperspektiv. Pedersen, Inge Kryger. Aarhus Universitetsforlag, 2012.

I grænselandet mellem optimering og helbredelse : alternativ behandling som medicinsk forbedringsteknologi. Pedersen, Inge Kryger.

Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 11, 2009, s. 87-103.

Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals.(Research article)(Report): Salomonsen, Laila J. ; Skovgaard, Lasse ; La Cour, Soren ; Nyborg, Lisbeth ; Launso, Laila ; Fonnebo, Vinjar

BMC Complementary and Alternative Medicine, Jan 18, 2011, Vol.11, p.4-

Kropskompetence og sundhed [Bodily competence and health]. Stelter, Reinhard. I: Sport, sundhed og identitet (2009), red: L. Ottesen, L. F. Thing, R. Stelter, A. Astrup, J. Wulff Helge, E. Wulff Helge, M. Kjær, & R. Damsgaard, (pp. 29-40). Copenhagen: Frydenlund.

 

Behandlere:

The Emergence of Trust in Clinics of Alternative Medicine. Pedersen, Inge Kryger; Hansen, Vibeke Holm; Grünenberg, Kristina.

Sociology of Health and Illness, Vol. 38, Nr. 1, 2016.

Susceptible Bodies : Exploring the emergence of susceptibility in the CAM practices of acupuncture and reflexology. Grünenberg, Kristina.

Medical Anthropology, 2014.

Lytninger i alternativ behandling : en fænomenologisk analyse. Pedersen, Inge Kryger.

Tidsskriftet Antropologi, Nr. 69, 2014, s. 45-63.

 

Metode og etik

Autoethnography : Exploring the researcher’s self in CAM research. Baarts, Charlotte.

Methodology of Qualitative Research in Evidence based Traditional Chinese Medicine.. red. Jianping Lui. Beijing : People’s Health Publishing House., 2009.

Stuck in the middle : Research ethics caught between science and politics. Baarts, Charlotte.

Qualitative Research, Vol. 9, Nr. 4, 2009, s. 423-439.

Evaluating complex health interventions : A critical analysis of the ‘outcomes’ concept.  Paterson, Charlotte; Baarts, Charlotte; Launsøe, Laila; Verhoef, Marja.

BMC Complementary and Alternative Medicine, Vol. 9, Nr. 18, 2009.

Learning in the light of the first-person approach. Stelter, Reinhard (2008). I: T. S. S. Schilhab, M. Juelskjær, & T. Moser (Eds.). The learning body (pp. 45-65). Copenhagen: Danish University School of Education Press.

Qualitative Research Interviewing. Stelter, R. (2009). I: J. Liu (Ed.). Methodology of Qualitative Research in Evidence-based Traditional Chinese Medicine [in Chinese: ??????????????](pp. 65-76). Beijing: People’s Health Publishing House.

Experience-based and body-anchored qualitative interviewing. Stelter, R. (2010). Qualitative Health Research, 20(6), 859-867. DOI: 10.1177/1049732310364624.

 

Kinesiologi

Doing Wholeness, Producing Subjects : Kinesiological Sensemaking and Energetic Kinship. Grünenberg, Kristina; Hillersdal, Line; Walker, Hanne Kjærgaard; Boelsbjerg, Hanne Bess.

Body & Society, Vol. 19, Nr. 4, 2013, s. 92-119.

Kroppen som orakel. Boelsbjerg, Hanne Bess; Grünenberg, Kristina; Hillersdal, Line; Walker, Hanne Kjærgaard.

Weekendavisen, 4. sektion – Ideer. 2011 ; 12. september 2011.

 

Sklerose

Use of bodily sensations as a risk assessment tool: exploring people with Multiple Sclerosis’ views on risks of negative interactions between herbal medicine and conventional drug therapies. Skovgaard, Lasse; Pedersen, Inge Kryger; Verhoef, Marja.

B M C Complementary and Alternative Medicine, Vol. 14, Nr. 59, 18.02.2014, s. 1-8.

 

Combination Treatment of People with Multiple Sclerosis based on Collaboration between Conventional Healthcare Providers and Alternative Practitioners : Patient Perspectives on Outcomes. Skovgaard, Lasse; Launsø, Laila; Pedersen, Inge Kryger; Bjerre, Liv; Haahr, Niels.

Journal of Complementary & Integrative Medicine, Vol. 8, Nr. 1, 2011, s. 1-31.

Integrative treatment of people with Multiple Sclerosis – patient perspectives on outcomes. Skovgaard, Lasse; Launsø, Laila; Bjerre, Liv ; Haahr, Niels; Pedersen, Inge Kryger.

Journal of Traditional Chinese Medicine, Vol. Vol 31, Nr. Supplement 2011, 2011, s. 144.

Types of treatment collaboration between conventional and alternative practitioners-results from a research project at a Danish MS hospital

Skovgaard, Lasse ; Haahr, Niels ; Bjerre, Liv ; Launsø, Laila  International journal of integrated care, 2010, Vol.10, pp.e119

Understanding unexpected courses of multiple sclerosis among patients using complementary and alternative medicine : A travel from recipient to explorer. Salamonsen, Anita ; Launsø, Laila ; Kruse, Tove Elisabeth ; Eriksen, Sissel H

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 5(2010) nr. 2

An investigation of multidisciplinary complex health care interventions – steps towards an integrative treatment model in the rehabilitation of people with multiple sclerosis.(Correspondence). Skovgaard, Lasse ; Bjerre, Liv ; Haahr, Niels ; Paterson, Charlotte ; Launso, Laila ; Boesen, Finn ; Nissen, Michael ; Ottesen, Mai – Britt ; Mortensen, Christina ; Olsen, Anette ; Borch, Soren ; Mortensen, Birthe K. ; Rasmussen, Gudrun Aa ; Sietam, Kirsten ; Staalkjaer, Frank ; Pedersen, Karin ; Sondermark, Kirsten

BMC Complementary and Alternative Medicine, April 23, 2012, Vol.12, p.50

 

Kræft

Kræftpatienters brug af reiki-healing som magisk praksis. Boelsbjerg, Hanne Bess.

Tidsskriftet Antropologi, Nr. 61, 2010, s. 79-95.

Kræftpatienters brug af reiki-healing som  religiøs copingstrategi. Boelsbjerg, Hanne Bess.

Kandidatspeciale ved Aarhus Universitet

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/7/3617/1399894653/reikiundersgelsen.pdf

 

Gigt

Rheumatology and Complementary-Alternative Medicine: A Qualitative Study of Patient’s Experiences.” Kvalitativt studie af gigtpatienters oplevelse af alternative behandling. Journal of Clinical Rheumatology. 14(6):332-337, December 2008.

 

Undervisning:

Folkesundhedsvidenskab (KU)

Komplementær og alternative behandling- nye strømninger på sundhedsområdet: Lasse Skovgaard & Inge Kryger Pedersen (Valgfag, 15 ECTS, Kandidat: Efterår 2013)

Komplementær og alternative behandling- nye strømninger på sundhedsområdet: Hanne Bess Boelsbjerg & Inge Kryger Pedersen (Valgfag, 15 ECTS, Kandidat:: Efterår 2016)

Sociologisk Institut (KU)

Sundhedssociologi (tema om KAM): Hanne Bess Boelsbjerg (Valgfag, 30 ECTS, Kandidat: Efterår 2015 og 2016)

Sundhedsvidenskab (SDU)

Patient and Society: Anthropological and sociological perspectives (tema om KAM): Hanne Bess Boelsbjerg (Obligatorisk, 15 ECTS, 1 Modul, Sundhedsfaglig kandidat, Efterår 2012).

 

Anden formidling:

Konferencer

Reiki-Healing: Effect as Experienced by Cancer Patient: Posterpræsentation ved Hanne Bess Boelsbjerg. First European Conference on Religion, Spirituality and Health, Bern, Schweiz, 2008.

Foredrag

Fra kinesiologiens værksted. En undersøgelse af kinesiologiens verdensbillede Oplæg ved Kristina Grünenberg og Hanne Bess Boelsbjerg på temadag om forskning i alternativ behandling v. prof. Helle Johannessen, SDU, juni 2009.

Kroppen som orakel: Alternativ behandling i et forskningsmæssigt perspektiv

Oplæg med Kristina Grünenberg på Senioruniversitetet, København, nov. 2012.

——-

Følgende er en udløber af KUFABs aktiviteter ifm. den førnævnte VIFAB-bevilling til universitetsforskning. Projektet blev finansieret af Det Frie Forskningsråd/Forskningsrådet for Samfund & Erhverv.

Sundhedsstrategier i ikke-konventionelle behandlingsformer / Health Strategies: A Research Project on Complementary and Alternative Medicine

FSE støttet projekt/ Forskningsrådet for Samfund & Erhverv: grant number 0602-00951B (September 2009 – October 2014)

PI: Inge Kryger Pedersen, Associate Professor, PhD, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

(se evt. daværende hjemmesider, som stadigvæk ligger på nettet: da.: http://sundhedsstrategier.ku.dk/ , hhv. eng.: http://healthstrategies.ku.dk/ )

 

PUBLICATIONS

Papers (peer-reviewed journals):

Pedersen, Inge Kryger, Hansen, Vibeke Holm & Grünenberg, Kristina: The Emergence of Trust in Clinics of Alternative Medicine. Sociology of Health & Illness, 38(1), 2016, (1), 43-57.

Pedersen, Inge Kryger:

Lytninger i alternativ behandling – en fænomenologisk analyse [’Listenings’ in session-based alternative medicine: A phenomenological analysis]. Tidsskriftet Antropologi, 69, 2014, 45-63.

Pedersen, Inge Kryger:

’It can do no harm’: Body maintenance and modification in alternative medicine acknowledged as a non-risk health regimen. Social Science & Medicine, 90, 2013, 56-62.

Pedersen, Inge Kryger & Baarts, Charlotte:

‘Fantastic Hands’ – but no Evidence: The Construction of Expertise by Users of CAM, Social Science & Medicine, 2010, 71, 1068-75.

Baarts, Charlotte: Stuck in the middle: Research ethics caught. Qualitative Research, 9(4), 2009, 423-439.

Pedersen, Inge Kryger:

I grænselandet mellem optimering og helbredelse. Alternativ behandling som medicinsk forbedringsteknologi [In the Borderland between Optimization and Healing: Alternative Medicine seen in the Perspective of Medical Enhancement Technologies], Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 11, 2009, 87-103.

Baarts, Charlotte & Pedersen, Inge Kryger:

Derivative Benefits: Exploring the Body through Complementary and Alternative Medicine, Sociology of Health & Illness, 31(5), 2009, 719-733.

Paterson, C., Baarts, C, Launsø, L & Verhoef, M. (2009). Evaluating complex health interventions: a critical analysis of the ‘outcomes’ concept. BMC Complementary and Alternative Medicine, 9, 1-11.

Book (peer reviewed):

Pedersen, Inge Kryger:

Kampen med kroppen. Alternativ behandling i et bruger- og samfundsperspektiv, 2012. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

 

Textbook chapter:

Baarts, C.: “Autoethnography – exploring the researcher’s self in CAM. Methodology of Qualitative Research in Evidence based Traditional Chinese Medicine”. 2009. Beijing: People’s Health Publishing House.

Oral presentations/papers at scientific conferences:

 • Pedersen, I.K., Grünenberg, K. & Hansen, V.H.: The Emergence of Trust in Clinics of Alternative Medicine XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, July 2014.
 • Pedersen, I.K.: Uncertainties and trust in alternative medicine. Danish Sociology Congress, Copenhagen, January 2014.
 • Pedersen, I.K., Hansen, V.H. & Grünenberg, K.: “Creating Trust among Users of Alternative Medicine”. Nordic Sociology Congress, Reykjavik, August 2012.
 • Hansen, V.H. & Pedersen, I.K.: “Creating Health: Asthma Patients’ Experiences of Trust when Combining Conventional and Alternative Medicine”. Nordic Sociology Congress, Reykjavik, August 2012.
 • Pedersen, I.K.: ”You are free from unwanted side-effects”. Alternative medicine acknowledged as a no-risk health regime”. The Sociology of Risk – Theoretical Perspectives. An international conference at University of Copenhagen, January 2011.
 • Pedersen, I.K.: Hvad er en effekt? Kropslige oplevelser blandt brugere af alternative behandlingsformer [What is an effect? Bodily experiences among users of alternative medicine] Danish Sociology Congress, Aalborg, January 2011.
 • Pedersen, I.K.: “Somatopia: In the Borderland between Optimization and Healing”, Making the Future: Sociological Approaches to Models and Projections in Economics, Health and Climate Change, Research Seminar, University of Copenhagen, October 2010.
 • Pedersen, I.K.: “Alternative medicine acknowledged as a no-risk health regime: A sociological perspective on CAM clients’ bodily experiences”, ICCMR 2010, The 5th International Congress on Complementary Medicine Research, Tromsø, May 2010.
 • Pedersen, I.K.: Optimering eller helbredelse? Alternativ behandling som medicinsk forbedringsteknologi  (Optimization or curing? Alternative medicine as an enhancement technology]. Danish Sociology Congress, Copenhagen, January 2010.
 • Grünenberg, K: Healing relations? An exploration of the ideas and practices of practitioner relationships in acupuncture and reflexology. Danish Sociology Congress, Copenhagen, January 2010.
 • Pedersen, I.K.: “’Fantastic Hands’ – but no Evidence: The Construction of Expertise by Users of CAM”. Re-visiting Expertise. On Experts and Knowledge, Conference at Dept. of Media, Cognition, and Communication, University of Copenhagen, November 2009.
 • Pedersen, I.K.: “‘You are free from unwanted side-effects’: Alternative medicine acknowledged as a no-risk health regime”. The 9th conference of European Sociological Association, Lisboa, September, 2009

 

RESEARCH SEMINARS:

 • Roundtable discussion of research papers on sociology of alternative medicine with Prof. Mike Saks (University Campus Suffolk, UK), Dept. of Sociology, University of Copenhagen, February 18, 2014
 • Marginality and the Professions: The Dynamics of Alternative Medicine, Dept. of Sociology, University of Copenhagen, October 9, 2013
 • Health research within Social Sciences, Centre for Health & Society, University of Copenhagen, March 9, 2012 (co-work with Lars Peter Østerdal)
 • Making the Future: Sociological Approaches to Models and Projections in Economics, Health and Climate Change, University of Copenhagen, October 2010 (co-work with Anders Blok).

 

TEACHING:

 • ’Komplementær og alternativ medicin: Nye strømninger på sundhedsområdet’, kandidatkursus (10 ECTS) inden for ‘Sociologisk teori om Sundhed’ v. bach.- og kand.udd. i Folkesundhedsvidenskab (i samarbejde med Lasse Skovgaard), Københavns Universitet, foråret 2012
 • ’Komplementær og alternativ medicin: Nye strømninger på sundhedsområdet’, kandidatkursus (10 ECTS) inden for ‘Sociologisk teori om Sundhed’ v. bach.- og kand.udd. i Folkesundhedsvidenskab (i samarbejde med Lasse Skovgaard), Københavns Universitet, efteråret 2013.
 • ’Komplementær og alternativ medicin: Nye strømninger på sundhedsområdet’, kandidatkursus (10 ECTS) inden for ‘Sociologisk teori om Sundhed’ v. bach.- og kand.udd. i Folkesundhedsvidenskab (i samarbejde med Hanne Bess Boelsbjerg) i efteråret 2016.

 

OUTREACH (talk to general audiences, media interviews etc.):

Mostly, we publish in English, however, we have published in Danish as well to share our knowledge with Danish academics outside the field of sociology. Moreover, we share our knowledge with the society outside academia, for example with readers of newspapers, listeners of the national radio broadcast and popular science journals, e-journals included. For example from 2012 to 2014, the PI/IKP, has been interviewed in the national radio broadcast (Program 1) two times for half an hour: In ‘Apropos’ (March 12, 2014) about paradoxes in people’s use of alternative medicine and in ‘Faglitteratur’ about the book Kampen med kroppen. Alternativ behandling i et bruger- og samfundsperspektiv [The struggle with the body: Alternative medicine in a sociological perspective], 2012. Århus: Aarhus Universitetsforlag (December 17, 2012). This book was evaluated in a very positive book review in Dansk Sociologi [The Journal of Danish Sociology] as well as in one of Denmark’s leading newspapers/the biggest payment newspaper, Politiken. In the same period she has given four interviews to national newspapers and e-journals, three popular lectures at three different universities for the public, one lecture at a hospital (Rigshospitalet) and one lecture at a Center for Health and Medical Services (Sundhedscenter, Helsingør).

 

List of some examples, 2012-14:

Interviews:

With Inge Kryger Pedersen:

 

Book reviews:

In national newspaper:

In scientific journal:

 • ‘Kampen med kroppen – alternative behandling i et bruger- og samfundsperspektiv’ by Anne Roelsgaard Obling. In: Dansk Sociologi [The Journal of Danish Sociology], 24(2), 2013, 158-161.

 

Lectures to general audiences or health professionals:

Inge Kryger Pedersen:

 • ’Hvorfor bruger så mange alternativ behandling? Et sociologisk perspektiv’, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, June 4, 2014
 • ’Hvorfor bruger så mange alternativ behandling? Et sociologisk perspektiv’, Helsingør Sundhedscenter, November 28, 2013
 • ‘Hvorfor er alternativ behandling så udbredt. Et sociologisk perspektiv’. Panum, University of Copenhagen, May 30, 2013
 • ‘Hvorfor er alternativ behandling så udbredt. Et sociologisk brugerperspektiv’. Centre for Health and Society, University of Copenhagen, March 9, 2012
 • Hvorfor er alternativ behandling så udbredt? Odense, University of Southern Denmark, October 24, 2012.
 • ’Alternativ behandling: Historie, brug og effekt‘, Folkeuniversitetet i Aarhus, February 23, 2012

Kristina Grünenberg:

 • Kroppen som orakel; Alternativ behandling i et forskningsmæssigt perspektiv. Senioruniversitetet, København, november, 2012
 • ’Alternativ Behandling’: Fra kinesiologiens værksted, Syddansk Universitet, februar, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev