En provisorisk oversigt, 2005-2015: Det er ikke muligt at give en komplet oversigt over ”dansk forskning i alternativ behandling”. Det skyldes tre faktorer:

  1. Det praktiske: Der har ikke været foretaget en central registrering af samtlige projekter. En betydelig del blev støttet af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (Vifab), som blev nedlagt med udgangen af 2012.
  2. Det strukturelle: Udover den forskning, der fra starten får etiketten ”alternativ behandling”, fx i Vifab-regi, finder der også forskning sted inden for sundhedsvæsenet, som har holistiske elementer eller som vedrører fx naturmedicin. Men denne betegnes af forskerne ikke nødvendigvis som ”alternativ”, dels fordi det måske er noget, man ser som en naturlig del af sundhedsvæsenet, dels fordi etiketten ”alternativ behandling” stadig møder modvilje mange steder i sundhedsvæsenet.
  3. Definitionerne: Forskningen på sygehusene befinder sig endvidere i en gråzone, fordi den ofte vil falde uden for den officielle danske definition af alternativ behandling:
    1. Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner.
    2. Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsagligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation.

  Kilder til oversigten:

  • Hjemmesiderne fra SDU og KU vedr. forskning i alternativ behandling.
  • Sundhedsstyrelsens SRAB.DK (inkluderer data fra Vifab-perioden)
  • Diverse andre kilder på nettet.

Vifab: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling havde i 2005 uddelt 10 millioner kroner til etablering af større tværgående forskergrupper inden for forskning i alternativ behandling i Danmark. De 10 mio. blev fordelt til hhv. KUFAB og CCESCAM, og det omfatter en del af projekterne beskrevet i dette afsnit (se links i menuen).

Vifab blev lukket med udgangen af 2012. Siden da har Sundhedsstyrelsen i alt uddelt 8 mio kr. til en række mindre projekter. De nyeste kan man finde på styrelsens hjemmeside, men som sagt er der ingen instanser, der har et samlet overblik. 

Desuden er der lavet forskning i andet regi.  

 

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev