Om Galilei

jm1-MGalilei indeholder informationer om den politisk/videnskabelige udvikling mht KAM (alternativ behandling). Den redigeres af mig, Jesper Odde Madsen.

Galilei betyder to ting:

  1. En afdød astronom og kætter, se nedenfor.
  2. Denne hjemmeside om KAM

Min tilgang til KAM er, at jeg siden 1998 har arbejdet med kommunikation og journalistik på området. Jeg har beskæftiget mig med politik, forskningsmetoder, virkningsmekanismer og brobygning, og jeg har fungeret som journalist, networker, kommunikationsrådgiver, ordstyrer, foredragsholder, mm. (Se også “referencer”).

Jeg har skrevet bogen “Alternativ behandling – lægekunst under forandring”, som udkom i 2001 på Nyt Nordisk Forlag: www.galilei.dk/ab

Men hvorfor lige Galilei…?

Galileo Galilei (1564-1642) var italiensk fysiker, matematiker og astronom, og han levede i en epoke, hvor sand videnskab simpelthen var lig med Kirkens lære. Var man uenig, ventede fordømmelse, straf og måske døden.

En af beretningerne lyder sådan:
Da Galilei opdagede Jupiters måner og ville vise sin opdagelse til de lærde i præsteskabet, sagde de nej til at kigge i hans teleskop – med den begrundelse, at videnskaben jo udmærket vidste, at Jupiter ikke havde måner…

Galileis – og andres – idéer om at Jorden drejede rundt om Solen var ikke populære. Det samme gjaldt hans forsøg på at adskille videnskaben fra Kirken, og i 1633 blev han ved en retssag idømt livsvarig husarrest. Med årene blev han i øvrigt blind, og han døde i sit hjem nær Firenze i 1642.

  • Galilei regnes i dag for én af den etablerede naturvidenskabs fædre
  • Kirkens fordømmelse af Galilei blev ophævet i 1992 af Pave Johannes Poul II
  • I dag risikerer en forsker ikke husarrest på grund af sine videnskabelige holdninger – kun karrieren er på spil.
Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev