Forskning på behandlingens præmisser

Kan man overhovedet forske i alternativ behandling? Jo, det kan godt lade sig gøre, siger to forskere.

Alternativ behandling er i disse år udsat for en grov og useriøs kritik, og medierne giver mest plads til dem, der mistænkeliggør og advarer befolkningen mod ”det farlige alternative”.

Er der så ikke brug for mere forskning? Nej, mener nogle af de alternative behandlere, man hverken kan eller bør forske i det, de laver.

Men hvad siger forskerne selv?  De siger at man godt kan – og ikke mindst ”Giv os dog penge til at forske for!”  

Jeg har talt med to forskere, der har erfaring på området:

  • Lasse Skovgaard, som er ph.d. i sundhedsvidenskab, forskningschef i Scleroseforeningen.
  • Hanne Bess Boelsbjerg, som er forsker ved Institut for Klinisk Medicin, Århus Universitet, har forsket i healing og har arbejdet med både kvalitative og kvantitative data.

Læs hele artiklen her (pdf): Forskning på behandlingens præmisser

 

 

 

 

 

 

Forskning i det tåbelige…

Forskning i det tåbelige…

Et nyt forskningsprojekt ved Københavns universitet fik i december og senere en ordentlig tur i medie-karrusellen. Ikke alene handler det om alternativ behandling, men det handler mere præcist om hvorvidt homøopati kan forebygge urinvejsinfektioner.

Hvis man vil forebygge forhøjet blodtryk hos danske læger, bør man konsekvent undgå, at de hører ordet homøopati. Af en eller anden grund har ordet en negativ effekt på de fleste læger, og symptomerne er kraftige verbale reaktioner i form af ukvemsord og fordømmelser.

Ganske vist blev homøopatien opfundet for 200 år siden af en tysk læge, men hvis en underviser på medicinstudiet i dag vil understrege, at noget er helt vanvittigt, siger lægen til de studerende: ”Det er det rene homøopati!”

Reaktionerne i medierne kan dog hverken skabe forhøjet blodtryk eller større indsigt i problemerne med at forske i homøopati. Journalisterne ved nemlig præcis hvem de skal ringe til, når de vil finde kilder, der er kendt for at være imod alt alternativt.

Ikke overraskende har man spurgt Stinus Lindgreen, de radikales sundhedsordfører, som i øvrigt har en fortid i medicinalindustrien.
– Af alle alternative behandlinger er det her den mest tåbelige at forske mere i, siger Stinus Lindgreen til DR, dog uden at begrunde udtalelsen videnskabeligt.

En journalist har også haft fat i Jan Lindebjerg, en læge, der i årevis nærmest har kørt et korstog mod alternativ behandling. Han er altid god for en lægefaglig kommentar: ”Homøopati er for medicin, hvad luftguitar er for musik”. Lindebjerg er ikke kedelig, prøv at google ham sammen med “alternativ behandling”.

Breaking news – afsløring

Medierne har gravet dybt i emnet og kan derfor afsløre, at de fleste af pengene til forsøget kommer fra Allergica, som producerer homøopatisk medicin. En medicinalvirksomhed, der finansierer forskningen? Det er vist aldrig set før…

Forsøget ledes af professor Lars Bjerrum på Afdeling for Almen Medicin ved KU. Han tager kritikken roligt og til DR siger han bl.a:
– Som forskere er vi interesseret i at opnå ny viden på et område, hvor der ikke i forvejen findes ordentlig viden. Og vi vil som forskere sikre, at vores konklusion bliver taget på et ordentligt, videnskabelig grundlag.

Du kan se mediernes behandling af emnet her:

 

Akupunktur er forbudt

Har I hørt det? At man under nedlukningen kun kan få akupunktur hos sundhedsautoriserede, som godt må holde åbent, mens alternative behandlere med en fuld uddannelse i akupunktur skal holde lukket. Det kan betyde fejlbehandling, idet man som sundhedsautoriseret ikke nødvendigvis også har den fulde uddannelse i akupunktur.  I forrige indlæg kan du se hvad Danske Akupunktører mener om det.

Denne absurde sag handler om meget mere end Danske Akupunktører og hvor mange sundhedsautoriserede der har en længere uddannelse i akupunktur. Erhvervsstyrelsen skriver nemlig klart og tydeligt om arbejdet i klinikkerne: ”Det er kun det fag man har autorisation i man må arbejde med”.

I Danmark har vi ikke autorisation af akupunktur. Min konklusion er derfor:

Det er ikke tilladt at udføre akupunktur under nedlukningen – uanset om man er læge, fysioterapeut eller alternativ behandler.

Jeg vil i hvert fald gerne møde den læge, der kan dokumentere, at han/hun har autorisation som akupunktør.

Dette sender jeg nu videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, og jeg er meget spændt på svaret!

Desværre er taberne som sædvanlig patienterne…

Akupunktur-patienter i risiko under lockdown

Endnu en absurd bivirkning af lockdown: Nu kan man ikke være sikker på at blive behandlet af en akupunktør med den fulde uddannelse, idet alle de RAB-registrerede akupunktører skal holde lukket. Patienterne risikerer stikskader ved at blive behandlet af folk uden tilstrækkelig faglig baggrund. Jane Heitmann, formand for sundheds- og ældreudvalget, vil tage sagen op. I denne pressemeddelelse fortæller Danske Akupunktører hvad det handler om.

Karina Rundquist

– Det er sørgeligt og giver en stor skævvridning og risiko for skader, siger formanden for Danske Akupunktører, Karina Rundquist, der også frygter, at mange uddannede akupunktører går konkurs.

I Danmark er akupunktur ikke anerkendt som en selvstændig uddannelse. Det betyder at fx fysioterapeuter, sygeplejersker eller kiropraktorer, der tager et lille kursus i akupunktur på måske 12 timer, stadig må give akupunktur under lockdown. De har lov til det, fordi de har en sundhedsfaglig autorisation, mens de akupunktører, der har taget en to-årig uddannelse i akupunktur med minimum 650 timer, skal holde lukket. Selv om hygiejne og forholdsregler er de samme. Mange sundhedsautoriserede har ganske vist en lang uddannelse i akupunktur, det gælder bare ikke dem alle.

– Det betyder, at vores medlemmer, der har en lang faglig uddannelse bag sig, er tvangslukket, mens man risikerer, at andre med blot et kursus fortsat udøver nålebehandling. Det er trist og ikke særligt betryggende for patienterne, siger Karina Rundquist, der mener, at det er stik imod lovens hensigt.

Politiske problemer

Sundheds- og ældreministeriet samt Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at man kun må behandle i det fag, man er autoriseret til. Ikke desto mindre er der lige nu en stor stigning i indkøb af akupunkturnåle til fysio- og kiropraktorklinikker, der reklamerer med muligheden for at få akupunktur. Men det er langtfra dem alle, der har den fulde uddannelse i akupunktur.

Jane Heitmann (V), formand for sundheds- og ældreudvalget, har henvendt sig til sundhedsministeren.

– Jeg vil høre, om det stadig giver mening, at akupunktørerne skal holde lukket. Der er selvfølgelig nogle sundhedsfaglige hensyn, der skal respekteres, men det skal ikke bremse for, om det giver mening at åbne op, understreger hun.

Konkurser

Flere uddannede akupunktører er så hårdt presset, at de måske lukker deres klinikker. Blandt andet Preben Steffensen i Vildbjerg, der sammen med sin kone og tre andre behandlere har haft klinik siden 2002.

– Jeg overvejer at lukke helt ned, da jeg har svært ved at se en reel fremtid for dansk akupunktur. Markedet er ved at blive overtaget af dem, der tidligere så ned på faget, og som er meget mindre uddannede, og der er intet at gøre ved det, siger Preben Steffensen.

– Vi frygter, at der kommer en stribe af konkurser hos de bedst uddannede akupunktører på grund af den konkurrenceforvridning, der sker i øjeblikket, siger Karina Rundquist, der mener, at det også går ud over akupunkturens gode ry, når man behandler patienter på baggrund af et kort kursus.

– Jeg håber, at vores medlemmer hurtigst muligt får lov at åbne, så vi som professionelle akupunktører kan være med til at hjælpe med vigtige samfunds- og sundhedsmæssige opgaver i et presset sundhedssystem.

Sundhedspolitik på grundlag af avisartikler

Det er ikke svært at lave lovgivning – man skal bare læse Berlingske! Det gør vores sundhedsminister.

Magnus Heunicke.    Fotograf: Steen Brogaard

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil stramme op over for alternativ behandling, fordi der ”gennem den seneste tid har været flere sager i medierne, som viser, hvordan alternative behandlere potentielt bringer patienters sikkerhed i fare.”

Uha, uha, flere sager i avisen… så har man jo et solidt grundlag for at ændre lovgivningen! Heunicke er uddannet journalist, så man skulle egentlig tro, at han formår at skelne mellem journalistik og dokumentation. Men nej.

Ministerens ord om ”sager i medierne” står i et svar til Liselott Blixt (DF) vedr. RAB-ordningen. Jeg vil foreslå Blixt at stille ham et nyt spørgsmål:
Der har på det seneste været ”sager i medierne”, hvor læger har bragt patienternes sikkerhed i fare. Kan vi derfor forvente, at ministeren kommer med skærpet regulering over for samtlige læger?

Lødig information blev fjernet

Heunicke overvejer også tiltag, der skal ”få mere information om alternativ behandling ud til forbrugerne – og bekæmpe den misinformation, som visse alternative behandlere spreder i vores samfund.”

Har ministeren dokumentation for karakteren og omfanget af denne misinformation? Er der tale om overtrædelser af gældende lovgivning, bør myndighederne gribe ind. Hvis ikke, bør man i stedet gribe fat i den pågældendes brancheorganisation og anmode denne om at skride ind i henhold til RAB-loven, der bl.a. bygger på principper om ”Regelsæt for etisk standard”.
Dette kræver dog netop, at RAB-loven ikke fjernes…

Er ministeren bekendt med, at Styrelsen for Patientsikkerhed i 2019 nedlagde sin hjemmeside (SRAB.DK) om alternativ behandling – uden officiel begrundelse – så at borgerne siden da ikke har haft en kanal til officiel information om alternativ behandling?
Der har været rettet kritik mod SRAB.DK, men den gik især på, at den overhovedet fandtes. Dvs. at staten ”blåstempler” alternativ behandling ved bl.a. at fortælle hvad det går ud på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man finder en veluddannet behandler.

Men sundhedsministeren jublede, da siden blev fjernet, ”Godt for patientsikkerheden” skrev han – dvs. godt, at borgerne nu INTET får at vide, men må nøjes med at surfe rundt i junglen på nettet. https://twitter.com/Heunicke/status/1172533113861345280

Hvordan det har øget sikkerheden er stadig et mysterium.

Hvornår begynder såvel politikere som journalister at søge dokumentation, før de udtaler sig om alternativ behandling?

Her kan du læse Heunickes svar til Liselott Blixt (DF)

Her kan du bl.a. finde nogle af de indlæg, der udgør ministerens dokumentation for indgrebene

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev