Akupunktur er forbudt

Har I hørt det? At man under nedlukningen kun kan få akupunktur hos sundhedsautoriserede, som godt må holde åbent, mens alternative behandlere med en fuld uddannelse i akupunktur skal holde lukket. Det kan betyde fejlbehandling, idet man som sundhedsautoriseret ikke nødvendigvis også har den fulde uddannelse i akupunktur.  I forrige indlæg kan du se hvad Danske Akupunktører mener om det.

Denne absurde sag handler om meget mere end Danske Akupunktører og hvor mange sundhedsautoriserede der har en længere uddannelse i akupunktur. Erhvervsstyrelsen skriver nemlig klart og tydeligt om arbejdet i klinikkerne: ”Det er kun det fag man har autorisation i man må arbejde med”.

I Danmark har vi ikke autorisation af akupunktur. Min konklusion er derfor:

Det er ikke tilladt at udføre akupunktur under nedlukningen – uanset om man er læge, fysioterapeut eller alternativ behandler.

Jeg vil i hvert fald gerne møde den læge, der kan dokumentere, at han/hun har autorisation som akupunktør.

Dette sender jeg nu videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, og jeg er meget spændt på svaret!

Desværre er taberne som sædvanlig patienterne…

Akupunktur-patienter i risiko under lockdown

Endnu en absurd bivirkning af lockdown: Nu kan man ikke være sikker på at blive behandlet af en akupunktør med den fulde uddannelse, idet alle de RAB-registrerede akupunktører skal holde lukket. Patienterne risikerer stikskader ved at blive behandlet af folk uden tilstrækkelig faglig baggrund. Jane Heitmann, formand for sundheds- og ældreudvalget, vil tage sagen op. I denne pressemeddelelse fortæller Danske Akupunktører hvad det handler om.

Karina Rundquist

– Det er sørgeligt og giver en stor skævvridning og risiko for skader, siger formanden for Danske Akupunktører, Karina Rundquist, der også frygter, at mange uddannede akupunktører går konkurs.

I Danmark er akupunktur ikke anerkendt som en selvstændig uddannelse. Det betyder at fx fysioterapeuter, sygeplejersker eller kiropraktorer, der tager et lille kursus i akupunktur på måske 12 timer, stadig må give akupunktur under lockdown. De har lov til det, fordi de har en sundhedsfaglig autorisation, mens de akupunktører, der har taget en to-årig uddannelse i akupunktur med minimum 650 timer, skal holde lukket. Selv om hygiejne og forholdsregler er de samme. Mange sundhedsautoriserede har ganske vist en lang uddannelse i akupunktur, det gælder bare ikke dem alle.

– Det betyder, at vores medlemmer, der har en lang faglig uddannelse bag sig, er tvangslukket, mens man risikerer, at andre med blot et kursus fortsat udøver nålebehandling. Det er trist og ikke særligt betryggende for patienterne, siger Karina Rundquist, der mener, at det er stik imod lovens hensigt.

Politiske problemer

Sundheds- og ældreministeriet samt Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at man kun må behandle i det fag, man er autoriseret til. Ikke desto mindre er der lige nu en stor stigning i indkøb af akupunkturnåle til fysio- og kiropraktorklinikker, der reklamerer med muligheden for at få akupunktur. Men det er langtfra dem alle, der har den fulde uddannelse i akupunktur.

Jane Heitmann (V), formand for sundheds- og ældreudvalget, har henvendt sig til sundhedsministeren.

– Jeg vil høre, om det stadig giver mening, at akupunktørerne skal holde lukket. Der er selvfølgelig nogle sundhedsfaglige hensyn, der skal respekteres, men det skal ikke bremse for, om det giver mening at åbne op, understreger hun.

Konkurser

Flere uddannede akupunktører er så hårdt presset, at de måske lukker deres klinikker. Blandt andet Preben Steffensen i Vildbjerg, der sammen med sin kone og tre andre behandlere har haft klinik siden 2002.

– Jeg overvejer at lukke helt ned, da jeg har svært ved at se en reel fremtid for dansk akupunktur. Markedet er ved at blive overtaget af dem, der tidligere så ned på faget, og som er meget mindre uddannede, og der er intet at gøre ved det, siger Preben Steffensen.

– Vi frygter, at der kommer en stribe af konkurser hos de bedst uddannede akupunktører på grund af den konkurrenceforvridning, der sker i øjeblikket, siger Karina Rundquist, der mener, at det også går ud over akupunkturens gode ry, når man behandler patienter på baggrund af et kort kursus.

– Jeg håber, at vores medlemmer hurtigst muligt får lov at åbne, så vi som professionelle akupunktører kan være med til at hjælpe med vigtige samfunds- og sundhedsmæssige opgaver i et presset sundhedssystem.

Et lys i mørket

Som I nok ved, var 2018 præget af retorik og mudderkastning mod alt alternativt, især i Berlingske, men et lille lys i mørket dukkede dog op i december, nemlig at stifteren af Ugebrevet Mandag Morgen, Erik Rasmussen, i en kronik 15/12 i selvsamme Berlingske opfordrede til besindighed og samarbejde. Her er et par citater, hentet fra Maydays nyhedsbrev:

”Det er prisværdigt og yderst relevant, at Berlingske sætter fokus på alternative behandlinger. Emnet fortjener opmærksomhed, men også at debatten nuanceres. De hidtidige artikler kan opfattes som én lang advarsel mod alternative behandlinger – en sektor, man skal løbe skrigende væk fra, hvis man ikke vil risikere at udsætte sit helbred for nye farer.

(…) Den stærkt stigende interesse blandt danskerne for komplementære behandlinger viser, at vi er på vej ind en ny holistisk sundhedskultur. At komplementære behandlinger ikke over én kam kan nedgøres ud fra enkeltstående anekdoter”.

Kronikken i sin helhed er desværre kun for abonnenter.

Tak til Erik Rasmussen, der altid har haft perspektiverne i orden. I 2002 hyrede han mig til at skrive en artikel i Ugebrevet Mandag Morgen om lægernes forhold, som desværre ikke er blevet uaktuel, idet næsten ingen læger tør tage til genmæle i debatten. Du finder den her (nederst i indlægget).

Så kommer centret!

Mandag den 2. januar 2017 har Danmark igen et center, der skal stå for forskning og videndeling om alternativ behandling.

pyramide1Regeringen har (delvis) taget udgangspunkt i SF’s forslag fra februar (B67), og beslutningen om centret blev i går, torsdag, vedtaget med stemmer fra Venstre, SF, Alternativet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Centret skal bygges af genbrugsmaterialer, og i bestyrelsen finder man bl.a. en repræsentant for Tivoli.

(mere…)

CAMbrella gør status

Der er brug for europæisk fokus på alternativ behandling, lyder det i anbefalingerne fra et europæisk forskningsnetværk, CAMbrella. Der bør oprettes et forskningscenter i EU regi, mener forskerne.

Hermed pressemeddelelse (pdf), der bl.a. fortæller
– at halvdelen af EU-borgerne bruger alternativ behandling
– at de videnskabelige data på området er yderst begrænsede
– at området håndteres vidt forskelligt i de 27 medlemslande
– at der skal være fokus på befolkningens sundhed og sikkerhed

Vifab bliver lukket

“Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meddeler, at Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling lukkes pr. 1. januar 2013, og en del af opgaverne overføres til Sundhedsstyrelsen.”

Så blev bisættelsen altså annonceret. Ikke overraskende, for debatten om alternativ behandling (KAM) har været minimal de senere år, og der findes ikke et organiseret politisk pres som i 1998, da Folketinget fik en dosis alternativ behandling og Vifab blev vedtaget.

Regeringen vil altså spare på et område, der hele tiden har været underprioriteret hos mange politikere (især på venstrefløjen). Vifab har reelt aldrig haft de penge, der skulle til for at opfylde formålet, men medarbejderne har formået at gå på vandet i 11½ år. Tak for det!

Vifab har sat sit fingeraftryk på debatten. Flere og flere accepterer i dag KAM – ikke ukritisk, men som et område, der bør have opmærksomhed og hvor borgernes ønsker og adfærd skal tages alvorligt. Holdningerne har rykket sig meget, men spørgsmålet er nu, om fremskridtet har slået rødder, eller om Vifabs nedlæggelse vil bombe os tilbage til 90’ernes fordomsfulde og primitive skyttegravskrig.

Mon nogen starter en underskriftsindsamling i protest? Måske. Men det nytter næppe. Jeg er enig med Kisser Bjerregård, der i Vifabs kommentartråd skriver at ”Den organisering og viden ikke må gå tabt”. Det er især organiseringen/netværket, der er grund til at tage hånd om. Jeg er ikke så bekymret for den indsamlede viden, det skal nok blive anbragt på en eller anden hjemmeside under Sundhedsstyrelsen.

Desuden findes der uden for Danmarks grænser langt større mængder viden om KAM, og her er samarbejdet støt stigende. Jeg deltager selv i et EU-projekt, CAMbrella.eu, som er i gang med at kortlægge KAM situationen i Europa, og her er adgangen til viden et vigtigt punkt. I andre lande er KAM langt mere accepteret, også blandt læger og myndigheder.

Fra i dag går de alternative organisationer sikkert i tænkeboks, og det samme gør en hel del læger, forskere og andet godtfolk. Uanset de beskedne midler og en stram styring fra lægers og embedsmænds side, kommer vi til at mangle et fokuspunkt for mennesker og informationer.

For brugerne er det vigtigt at huske, at man hverken behøver føle sig anderledes eller udenfor, fordi man vælger at bruge alternativ behandling. Hvis man hæver sig op og ser ud over hele Europakortet, finder man nemlig ca. 100 millioner mennesker, der gør det samme.

Der kommer ikke til at stå RIP på din gravsten, Vifab. Dertil er vi for mange, der forholder os til borgernes ønsker og valg.

Jesper Madsen, RESCOMM / Galilei.dk.   Ansat på Vifab i startfasen.

Læs om det på Vifabs hjemmeside her

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev