Et lys i mørket

Som I nok ved, var 2018 præget af retorik og mudderkastning mod alt alternativt, især i Berlingske, men et lille lys i mørket dukkede dog op i december, nemlig at stifteren af Ugebrevet Mandag Morgen, Erik Rasmussen, i en kronik 15/12 i selvsamme Berlingske opfordrede til besindighed og samarbejde. Her er et par citater, hentet fra Maydays nyhedsbrev:

”Det er prisværdigt og yderst relevant, at Berlingske sætter fokus på alternative behandlinger. Emnet fortjener opmærksomhed, men også at debatten nuanceres. De hidtidige artikler kan opfattes som én lang advarsel mod alternative behandlinger – en sektor, man skal løbe skrigende væk fra, hvis man ikke vil risikere at udsætte sit helbred for nye farer.

(…) Den stærkt stigende interesse blandt danskerne for komplementære behandlinger viser, at vi er på vej ind en ny holistisk sundhedskultur. At komplementære behandlinger ikke over én kam kan nedgøres ud fra enkeltstående anekdoter”.

Kronikken i sin helhed er desværre kun for abonnenter.

Tak til Erik Rasmussen, der altid har haft perspektiverne i orden. I 2002 hyrede han mig til at skrive en artikel i Ugebrevet Mandag Morgen om lægernes forhold, som desværre ikke er blevet uaktuel, idet næsten ingen læger tør tage til genmæle i debatten. Du finder den her (nederst i indlægget).

4-banden i Berlin

”Ny dansk rekord” hedder det vist. Denne gang deltog hele fire danskere i en stor konference om komplementær og alternativ behandling, som fandt sted i Berlin 3-5. maj 2017.

Af Jesper Madsen (tekst og fotos)

To tyske læger

I alt deltog ca. 800 læger, forskere og andre – fra hele kloden. Konferencen var nemlig ét af de sjældne tilfælde, hvor den europæiske og den globale konference falder sammen, altså ”10th European Congress for Integrative Medicine” og ”12th International Congress on Complementary Medicine Research”. Tjek den her.

I tre dage fra morgen til aften blev der præsenteret forskning, afholdt workshops og diskuteret projekter i auditorierne og de mindre lokaler. En guldgrube af spændende oplysninger, som dog næppe kommer danskerne til gode, da ingen danske medier var interesseret i at dække konferencen. Galilei ville såmænd gerne, men har ikke ressourcerne til det.

Uden for programmet foregik der imidlertid også noget værdifuldt, nemlig en intensiv global turbo-networking! Ved de små borde fik jeg mange gode samtaler med folk fra bl.a. Australien, Holland og Portugal, og jeg fik fx at vide, at Chiles forfatning indeholder en direkte formulering om frihed i valget af sundhedssystem.

 

Dansk poster om kræft

Torsdag eftermiddag lykkedes det at samle den danske ”delegation”, hvoraf jeg kendte én i forvejen, nemlig zoneterapeut Leila Eriksen (øverste foto, nr 2 fra venstre). De to på fløjene er hhv. professor Regner Birkelund fra Enhed for Sundhedstjenesteforskning v. Sygehus Lillebælt og Maria Malene Vogelius, BA i Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Maria havde om torsdagen en poster-præsentation på konferencen om sit bachelorprojekt: ”Danske kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling. Kan patienterfaringer udfordre biomedicinske målinger af behandlingseffekter?”

Den danske deltagelse i KAM-konferencer har altid været beskeden. Jeg har flere gange været den eneste, hvilket jo er lidt tamt, da jeg trods min viden om feltet ikke har en sundhedsfaglig uddannelse. Derfor er fire personer “stort”, og det overgås kun af de år, hvor en gruppe danske stud. med.’er deltog til nedsat takst.

Danske læger og forskere med interesse for KAM påpeger ofte, at Danmark er et u-land på området. Hvorfor møder I så ikke op på konferencerne og henter en stak viden og indsigter med hjem? Your country needs you!

Næste chance er ”11th European Congress for Integrative Medicine” i Ljubljana, 27-30. September 2018. Den bliver annonceret i September 2017 på bl.a. www.ecim-congress.org/


Torsdag aften indeholdt en ”social event”, som fandt sted i typisk Berlinske omgivelser, nemlig det ombyggede ”Wasserwerk”. Det faldt i god jord oven på alt det akademiske, så der blev snakket, spist, drukket – og danset!

 

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev