Fem danske sygehuse vil for alvor bygge bro til komplementær og alternativ behandling. Det betyder, at du nu kan få en fordomsfri snak med lægen eller sygeplejersken om de alternative behandlinger, du bruger uden for sygehuset.

Sygehus Lillebælt går ind for større åbenhed omkring patienternes brug af komplementær og støttende behandling. Sundhedspersonalet vil medvirke til en åben dialog om de alternative behandlingsformer, patienterne bruger sideløbende med behandlingerne i sundhedsvæsenet.

”Det er helt fint med os …” lyder mottoet for initiativet, der støttes af patient- og pårørenderådet på Vejle Sygehus. Sygehus Lillebælt omfatter sygehusene i Kolding, Vejle, Middelfart, Fredericia og Give, og det er første gang man i Danmark tager et sådant initiativ.

Initiativet er relativt nyt, men allerede i dag har sygehuset særlige tilbud til kræftpatienter, så i praksis er man allerede i gang med dialogen. Overlæge Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus foreslår i forvejen ofte støttende behandlinger som fx motion og psykologhjælp.

– Men jeg accepterer også i vid udstrækning de komplementære behandlinger, som patienterne selv vælger, og jeg tager under alle omstændigheder altid patientens input alvorligt og vurderer sammen med patienten fordele og ulemper ved en mulig behandling. Jeg spørger ind til det for at kunne hjælpe patienten bedre, siger Henrik Jensen ifølge regionens hjemmeside.

– Med min medicinske viden kan jeg ikke se, at f.eks. krystaller kan skade patienten, men jeg har set noget naturmedicin have alvorlige bivirkninger, og hvis det kan have indflydelse på fx en kemo-behandling, vil jeg fraråde det. Men selv om en patient vælger at få en behandling, jeg ikke kan stå inde for, står vi jo altid til rådighed for opfølgning og kontrol på sygehuset, siger Henrik Jensen.

Du kan læse eller downloade pjecen om initiativet her.

 

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev