Så er der nyt fra forskningsverdenen. Dialogen mellem patienterne og sygehusets personale om komplementær behandling er ikke altid let. Nu er der ny viden på vej, som kan støtte dialogen mellem patienter og personale, når det gælder kræft.

Et ph.d. projekt på Vejle sygehus skal undersøge, hvilken betydning patient-centrerede samtaler om komplementær behandling har for patienter med kræft.

Projektet er et lodtrækningsforsøg (RCT) og skal afklare samtalernes betydning mht. graden af bivirkninger, livskvalitet, samt angst og depression. Via kontrolgruppen sammenligner man med standardbehandling, hvor patienten henvises til www.KABcancer.dk – en hjemmeside, hvor patienten kan søge forskningsbaserede informationer om effekten af diverse former for komplementær behandling.

Desuden vil man undersøge hvilke informationer der opleves som nyttige, om patienterne føler sig inddraget, og hvordan de oplever selve samtalerne.

Tanken er at undersøgelsens resultater kan bidrage med viden om, hvordan samtaler om komplementær behandling kan integreres i behandling og pleje på kræftafdelingerne.

Samtalerne skal varetages af 1-2 sygeplejersker, som inden forsøgets start i 2019 skal gennemføre en uddannelse (Fellowship in Integrative Medicine) på University of Arizona. Uddannelsen indeholder bl.a. undervisning om forskellige typer komplementær behandling samt kommunikationstræning ifm. samtaler om komplementær behandling.

Projektet gennemføres af sygeplejerske, cand. cur. Mette Stie, og hovedvejleder er overlæge Lars Henrik Jensen, Onkologisk Afdeling ved Vejle sygehus.

Ph.d. projektet skal ses på baggrund af, at Patient-Pårørenderådet ved Sygehus Lillebælt ønsker, at der skabes større åbenhed og dialog om patienternes brug af komplementær og støttende behandling.

Læs om initiativet her og se også denne artikel på Galilei.  Sygehuset har i samarbejde med Patient–Pårørenderådet udgivet en pjece, som kan hentes her.

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev