Kilder

Kilder og henvisninger i relation til mine debatoplæg – og lidt ekstra

forsiden kan du se hvor jeg næste gang holder foredrag, og vil du vide noget generelt om foredragene eller booke ét til din forening, sker det her. 


Diverse indlæg på Galilei (bloggen)   
Her er mine referencer, dvs. hvad jeg i tidens løb har arbejdet med på dette turbulente hav

Hvem og hvor mange bruger alternativ behandling i Danmark? Statens Institut for Folkesundhed via SUSY (Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017)
Du kan læse mere her, bl.a. om brugen blandt diverse faggrupper og patienter


Organisationer

RAB – hvad er det?  – herunder link til brancheorganisationerne på området

FS KAB – Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for KAB

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab

Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin   

Spirituelt Orienterede Læger  

Lægeforeningens politikpapir om alternativ behandling.pdf

Integreret Sundhed (stud. med. i Danmark)


Statistik og forskning (et udvalg)

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling, 2007 (SDU)

Survey om KAM og sygeplejersker, DSR, 2016.

Sygeplejersker og medicinstuderende er storforbrugere (2008)


Lunde, A.: Knowledge and training needs among Danish nurses about CAM (European Journal of Integrative Medicine, Dec. 2010)


Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals.


Overblik over dansk forskning, 2017.

Om cirkulært contra “pyramide-syn” på design

”Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne”, af Trygfonden og Ugebrevet Mandag Morgen 2016.

 

Den gyldne standard, lodtrækningsforsøget

Kritik af at anse én forskningsmetode som den bedste til alle formål:
”Problemer i videnskab” af Jes Adolphsen – en erkendelsesteoretisk begrundelse for problemorientering.

Danskerne mener der findes noget ikke-fysisk

Pim van Lommel om nærdødsoplevelser, The Lancet, 358(9298):2039–45

Dødsfald pga. medicin

Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet: (heraf kun få alvorlige)

Offentlige (et lille udvalg)

ICAK, InformationsCenter For Alternativ Kræftbehandling (Region Midtjylland)

Styrelsen for Patientsikkerhed

Desværre har STPS nedlagt siden SRAB.DK, så disse links virker ikke mere:

SRAB.dk, Styrelsen for Patientsikkerhed  Information om Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling, diverse behandlingsformer, RAB, love og regler, mm. og baggrund for samme
Love og regler om alternativ behandling (RAB-loven, mm)
SRAB, om forskning og metoder 

 

 


Internationalt

WHO om alternativ behandling

European Congress for Integrative Medicine

World Congress Integrative Medicine & Health 2017

International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR)

CAMbrella (EU-kommissionen, FP7)
– et europæisk forskningsprojekt, hvor jeg deltog sammen med professor Helle Johannessen (†) SDU.

Kort på dansk om CAMbrella

 

Andre af mine egne artikler 

Mange finder du på Galilei.dk, men jeg har også skrevet til andre medier.

Lægeverdenen ramt af berufsverbot-lignende tilstande (Ugebrevet Mandag Morgen nr 36 – 2002)

Sygeplejersken 34-1998 2 artikler 1998

Flere følger senere.


forsiden kan du se hvor jeg næste gang holder foredrag, og vil du vide noget generelt om foredragene eller booke ét til din forening, sker det her

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev