Flere har spurgt til resultaterne fra CAMbrella.

Resultaterne og anbefalingerne fremgår i store træk af pressemeddelelsen her på Galilei, https://www.galilei.dk/2013/02/08/cambrella-status/  og der er mere grundige referencer på www.CAMbrella.eu  – der ligger også to brochurer om resultaterne.

CAMbrella anbefaler en fælles europæisk indsats med basis i et forskningscenter i EU regi. Europa bør i EU-regi have et centrum for vidensudveksling, forskning og initiativer vedr. alternativ behandling.

CAMbrella opfordrer EU kommissionen til at fremme brugen af forskningsmetoder, der afspejler dagligdagen blandt læger, patienter og alternative behandlere, samt til i højere grad end hidtil at anlægge en synsvinkel, der afspejler befolkningens behov.

Fakta:

1. De mest fremtrædende KAM-metoder i EU er urtemedicin, akupunktur, homøopati og manuelle terapier (som massage, osteopati og zoneterapi), men KAM omfatter også fx antroposofisk medicin og naturopati.

2. Der er mere end 150.000 registrerede læger med særlig KAM certificering og mere end 180.000 registrerede og certificerede ikke-medicinske alternative behandlere. Dette indikerer op til 65 alternative behandlere pr 100.000 indbyggere, sammenlignet med EU-tal, som angiver 95 praktiserende læger pr 100.000 indbyggere.

3. Brug af urtemedicin er den hyppigst rapporterede brug af KAM. Muskel-problemer var den mest rapporterede lidelse.

4. Mangel på data i de fleste medlemslande betød, at det kun var muligt at studere 18 af de 39 medlemsstater og associerede lande.

Jesper Odde Madsen, deltager i CAMbrella

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev