Det skete i de dage… at mange af os stillede os selv spørgsmålet: ”Får jeg mon de julegaver, jeg ønsker mig?” Min gave til dig er: Forklaringen på, at den centrale politiske diskussion om komplementær behandling ikke har rykket sig de sidste 30 år – samt et forslag, der kan få det til at rykke.

Politikerne siger lige som i 90’erne, at hvis der kan påvises en effekt af en behandling, er den velkommen i sundhedsvæsenet. Og de sundhedsfaglige eksperter svarer nu som før, at der ikke er påvist nogen væsentlig effekt af komplementære behandlinger. Spørgsmålet er bare: hvilken effekt?

Samfundets behov

Vi ønsker os jo ofte ting, vi ikke har behov for, men der skal jo også være lidt luksus under træet. I politik er det anderledes. I politik gælder det ikke om ønsker, men om at opnå det, samfundet har behov for. Det er bare ikke altid, at politikerne kan se forskel på behov og ønsker. Især ikke, hvis de vil finde ud af om komplementær/alternativ behandling kan styrke sundheden.

Det var én af de pointer, jeg havde med, da jeg holdt oplæg på et seminar i Vejle for et par uger siden. Jeg illustrerede det med citatet: “It ain’t what you want – it’s what you need” (Sketches of China, Grace Slick & Paul Kantner).

Sådan kommer vi videre

Politikerne ønsker sig de undersøgelser, de har fået at vide er de bedste til at dokumentere effekten af alternativ behandling, nemlig dobbeltblindede lodtrækningsforsøg. Men de forsøg viser ikke noget om det konkrete udbytte for borger og samfund. Det, der er behov for, er en anden slags undersøgelser – dem der gennemføres ude i den dagligdag, hvor folk kontakter sundhedsvæsenet, fordi de har et problem.

Det er sammenlignende undersøgelser, hvor man fx giver én gruppe konventionel behandling og en anden gruppe det samme tilbud suppleret med noget alternativt. Over tid registrerer forskerne så forskellene mht. både sundhed og økonomi. Sådan har man gjort i andre lande, metoden er både velkendt og anerkendt.

Viser det sig, at man både kan spare penge og få sundere mennesker, lytter politikerne. Kom så i gang!

Stabile ønsker

Nu til mine egne ønsker. Det er de samme hvert år, indtil de bliver opfyldt, og hvis nogen skulle have glemt dem, kommer de her.

  • At der etableres et center for forskning, brobygning og kommunikation om komplementær behandling, tilknyttet et universitet.
  • At der søsættes de ovennævnte sammenlignende undersøgelser, i et samarbejde på ligeværdige vilkår mellem RAB-registrerede behandlere og sygehuse/klinikker. Med forskere involveret, så vi kan se, hvad der gavner sundhed og økonomi.
  • At de alternative behandleres organisationer, helsekost-branchen og andre med interesse i området for alvor begynder at samarbejde. De har meget til fælles, men har en meget mudret profil i offentligheden, fordi de historisk set er hæmmet af organisatoriske og politiske interesser.
  • At vi får en sober offentlig debat, som respekterer, at ”videnskab” ikke er et neutralt begreb, men at der findes en opposition til den herskende definition af videnskab: En videnskab, der bl.a. omfatter spiritualitet og holistiske opfattelser af mennesket – og som baserer dette på seriøse videnskabelige data.

A propos spiritualitet: Jeg ønsker mig endnu mere fred og kærlighed – både lige her og i hele verden. Til lykke med de 2017, når dagen kommer, Jesus. Keep on going!

God jul og godt nytår

Jesper Madsen

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev