Kender du én, der både er alternativ behandler og fx sygeplejerske eller fysioterapeut? Så spørg dem venligst om de har husket nedenstående:

Sundhedsautoriserede skal i behandlingsregistret inden nytår

Inden nytår skal alle sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i ”behandlingsstedsregistret”. Styrelsen for Patientsikkerhed skriver på stps.dk:

Som led i det risikobaserede tilsyn skal alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i behandlingsstedsregistret senest den 31. december 2017.

Den nye lovgivning hedder: Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. (lov nr. 615 af 31. maj 2017)

Det betyder, at alle sundhedsautoriserede (som før hed SA) skal på nettet med NemID og udfylde en formular samt betale et beløb. Man skal registrere behandlingsstedet på forskellig vis, afhængigt af om behandlingsstedet har et CVR-nummer eller ej. Her ligger vejledningen. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har også en hotline: 72 28 67 00 eller . De er bedre klædt på til at besvare eventuelle spørgsmål end vi er i FDZ.

Der er juridiske spidsfindigheder mht. hvem der præcis skal registreres, men som udgangspunkt er det som sagt alle dem, der er sundhedsautoriserede. I skrivende stund ved vi ikke, om man fra politisk hold vil forsøge at ændre loven, så den kun gælder for visse grupper af behandlingssteder, men det vil i givet fald først ske i 2018.

Dansk Sygepleje Råd opfordrer i øvrigt sine medlemmer til at søge om at blive undtaget for betalingspligten. DSR vil henvende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed for at forsøge at få en samlet løsning fremadrettet.

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev