Politisk sker der ikke så meget ang. alternativ eller komplementær behandling, og det mest alternative, politikerne for tiden kan komme i tanker om, er cannabis. Men når man holder workshops for alternative behandlere om samarbejde med sundhedsvæsenet, kommer der mange gode idéer på bordet. Her er nogle stykker:

  1. En forsøgsmodel kunne bestå i oprettelse af et sundhedshus med tilknyttet læge samt en bred vifte af alternative behandlere. Det skal være muligt for lægen at henvise til alternativ behandling uden at risikere at blive ”straffet”. (ændret lovgivning) Økonomisk kunne man forestille sig en egenbetaling på 33 procent, dog gratis for visse indkomstgrupper.
  2. Ansættelse af eksperter i alternativ behandling på hospitaler og undervisningsinstitutioner.
  3. Læger i rollen som supervisors for alternative behandlere, så der er hjælp til fx at læse og forstå journaler.

Der skal være mere prestige i at arbejde holistisk med helbred, og vejen frem kan fx bestå af sundhedshuse med tværfaglige behandlerteams. Lægerne skal vide mere om alternativ behandling og omvendt.

Især A er interessant, især hvis forskerne følger hvad der sker over tid. Hvis ikke forskningen – også – omfatter hvad der sker i hverdagen, er den ikke til megen nytte, men her er det oplagt: Hvordan går det med folk? Sparer samfundet penge?

Deltagerne foreslog fx uddannelse af sundhedsfagligt personale vedr. alternativ behandling, bl.a. som en fast del af lægestudiet, og de ønskede samtidig at skabe forståelse for, at det for alternative behandlere handler om at afhjælpe ubalancer frem for at stille medicinske diagnoser.

– Sundhedspersonalet bør kunne rumme og være klædt på til at tage en dialog om alternativ behandling, så at patienterne føler sig hørt og forstået. Derfor bør de have en basisviden, der bl.a. sætter dem i stand til at finde eller henvise til relevant og lødig information, sagde Susan Hovmand Lysdal fra Danske Patienter, som var med til at arrangere de to workshops.

”Samarbejde mellem de konventionelle og alternative systemer – hvordan kommer vi videre?” var titlen på de to workshops for alternative behandlere, og de var arrangeret af Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling.

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev