Siden 1. juli 2017 kan sygeplejersker og andre alternative behandlere med sundhedsautorisation igen skrive ”RAB” på deres visitkort. RAB-loven er nemlig ændret, så at det nu er muligt at være “Registreret Alternativ Behandler”, samtidig med at man har en autorisation.

Dette har længe været et ønske hos de alternative behandlere, og ifølge lovens “mor”, Birthe Skaarup, DF, var det da heller ikke hensigten ved lovens tilblivelse i 2004, at sundhedspersonale skulle udelukkes fra RAB-ordningen.

I den nye udgave af bekendtgørelsen, der træder i kraft 1. juli 2017, står der bl.a:

“Loven finder anvendelse for registrerede alternative behandlere og for autoriserede sundhedspersoner, der tillige er registrerede alternative behandlere i medfør af lovens § 3. En registreret alternativ behandler kan både være en person uden sundhedsfaglig autorisation og en person med en sundhedsfaglig autorisation.” (redaktørens kursivering).

Med lovændringen vil en alternativ behandler, der også er autoriseret sundhedsperson således kunne beholde sin autorisation, men skal naturligvis samtidig leve op til uddannelseskravene i RAB bekendtgørelsen.

Den gamle lovtekst lød: ”En alternativ behandler defineres i denne lov som en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet”. (min kursivering).

En præcisering af denne tekst gjorde, at sundhedspersonale med autorisation efter 1. april 2015 ikke mere kunne kalde sig ”RAB-registreret”. Derpå indførte bl.a. sygeforsikringen ”danmark” betegnelsen SA (Sundhedsautoriseret og Anerkendt) for alternative behandlere med autorisation, men denne betegnelse er fra 1. juli ikke mere aktuel.

Læs mere om RAB-ordningen her.

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev