header mandaterDer er interessante ting i SF’s forslag om ”oprettelse af en uafhængig institution”, som nu er fremsat på Borgen.

Partiets forslagsstillere, Jonas Dahl og Trine Torp, skriver bl.a. i bemærkningerne:

Det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis en øget prioritering af forskningen bliver håndteret af en uafhængig institution, f.eks. et tværfagligt center i tilknytning til et universitet.

Centeret skal have tilknyttet forskere med erfaring i forskning inden for alternativ behandling. Ved at oprette en uafhængig institution, hvis formål alene er at undersøge, vurdere og sikre forskning i alternativ behandling og naturmedicin, opnår man en vis armslængde fra ministeriet og Sundhedsstyrelsen, hvilket forslagsstillerne mener er nødvendigt.

SF nævner også den aktuelle bevilling på 5 mio kr i finansloven for 2016:

Forslagsstillerne hilser den øgede finansiering velkommen, men mener, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis midlerne placeres i en uafhængig institution som nævnt ovenfor. På den måde vil det være nemmere og mere overskueligt at samle viden og forskningsresultater ét sted. Med de 5 mio. kr. der allerede er afsat, vil det være muligt at oprette en uafhængig institution, der kan forske i alternativ behandling og naturmedicin.

Se beslutningsforslaget her: 20151_B67_som_fremsat

Der vil gå nogen tid, før forslaget bliver behandlet. Med den aktuelle udvikling på Borgen bør man nok væbne sig med tålmodighed…

Rigtig god weekend!

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev