Søges: En forsker, der fordomsfrit vil undersøge mine behandlinger.
Henvendelse: Jesus@Nazareth

christ-361581_960_720Jesus kan være glad for, at man ikke krævede dobbeltblindede placebo-kontrollerede lodtrækningsforsøg, før han kunne få lov til at tale om kærlighed og heale de syge. Ellers ville julen nok se lidt trist ud. Men senere viste det sig alligevel, at han ikke var populær hos magthaverne, selv om han var det andre steder, og ja… resten er som bekendt historie.

Også i dag render man ind i problemer, hvis man helbreder de syge uden for autoriteternes rammer. Man bliver ikke korsfæstet, men man får tydeligt at vide at det, man laver, er uforståeligt og derfor ikke kan virke. Og mon det virker, det stads? Det koster jo penge – for selv om vi har betalt skat, må vi alligevel trække Dankortet, når vi har fået alternativ behandling.

Lægerne er ”gratis” pga. skatten, så de vil ikke have penge af os. Men de forholder sig meget sjældent til at halvdelen af os går til alternative behandlere – og de får koldsved bare ved tanken om, at en kollega skulle se dem i selskab med en zoneterapeut, homøopat eller lignende. Den etablerede lægevidenskab fortæller os ofte, at alternativ behandling savner videnskabelig dokumentation og er baseret på uvidenskabelige begreber og teorier. Forsøgsresultaterne vender pilen nedad, siger de.

chakras-1165600Og det er som sagt uforståeligt (for naturvidenskaben). Er vi nødt til at forstå mekanismerne i en behandling – altså hvordan og hvorfor den egentlig virker – inden forskerne kan undersøge, om den kan hjælpe patienterne? Eller skal forskerne undersøge effekten af noget der ser ud til at virke uden at vide, hvad der egentlig foregår?

Hønen eller ægget. Dilemmaet kommer tydeligst til udtryk, når det gælder homøopati, som er den mest anvendte alternative behandlingsform i Europa og i øvrigt er opfundet af en tysk læge. Virkningen kan (endnu) ikke forklares med naturvidenskabelige begreber, men der er i udlandet lavet mange videnskabelige forsøg, bl.a. lodtrækningsforsøg, som viser både effekt og ikke-effekt af behandlingen.

I udlandet kritiserer homøopaterne forskerne for ikke at tage hensyn til homøopatiens virkningsmekanismer, når de tilrettelægger forsøgene – og den danske lægeverden mener slet ikke man bør bruge tid på at forske i homøopati. Det er noget humbug, mener de. De vil ikke undersøge virkningen, alene på grund af det faktum, at naturvidenskaben ikke kan forklare virkningsmekanismen.

Dette understreger, at konferencer om forskning i alternativ behandling i langt højere grad bør beskæftige sig med de “store” spørgsmål”: Hvad er det, der sker, når vi arbejder med meridianer, chakraer eller auraer, hvad er forskellen mellem disse energier og den slags energi, naturvidenskaben kan måle? Hvad sker der, når nogle personer kan sanse på tværs af tid og rum? Og hvad med de forskere, der siger de kan måle de ”usynlige” fænomener?

Hvad stiller vi op med alt det, der ifølge naturvidenskaben ikke kan lade sig gøre, men som alligevel finder sted? Man skal være blind og døv for ikke at have bemærket, at der rent faktisk foregår ting i denne verden, som bryder med den videnskab, vi lærte i skolen. Det gælder ikke blot behandlinger, men også psykiske/åndelige fænomener som fx telepati og clairvoyance.

Vi må se kritisk og nysgerrigt på de teorier og begreber, den alternative verden anvender, og vi må inddrage de nyeste erkendelser og teorier hos naturvidenskaben. Vi skal lytte til kompetente og erfarne forskere – men ikke kun dem fra de offentligt blåstemplede kredse.

Denne skattejagt vil blive belønnet, hver gang vi finder blot én af de spinkle tråde, der forbinder naturvidenskaben med det holistiske verdensbillede.

Det indebærer ikke mindst, at forskerne skal bruge noget mere energi på grundforskning (ny viden og indsigt uden praktiske anvendelser som mål), i stedet for at skændes om hvordan man måler effekter af noget, man ikke aner hvad er. Problemet er blot, at forskning i effekt er populært blandt politikere, mens grundforskning i alternativ behandling mest må støtte sig til forskernes nysgerrighed, entusiasme og pengepung.

wine-300Personligt synes jeg det må være utroligt spændende at udforske krydsfeltet mellem det holistiske verdensbillede og den moderne fysik, fx tyder meget på, at elektromagnetisme, biofysik og kvantefysik er nøglebegreber hos de udenlandske forskere, der bevæger sig i grænselandet mellem naturvidenskaben og det østlige verdensbillede.

Jeg ville især gerne have opskriften på hvordan en ung mand med skæg i sin tid fik lavet vand om til vin… Og til lykke med de 2015 år i morgen, Jesus!

God jul og godt nytår

Jesper Madsen, redaktør.

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev