Der står i finansloven for 2016 følgende:

header ft1Aftaleparterne er enige om at styrke Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB) med en pulje på 5 mio. kr. i 2016 målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger samt en øget formidling, herunder via hjemmeside og konferencer.

 

Der kom ikke et nyt center (måske godt det samme, da det ville være blevet hastet igennem). Men nu er der da penge til at styrke arbejdet i SRAB. Selv om blot et enkelt forskningsprojekt nemt kan koste fem millioner…

SRAB er et rådgivende samarbejdsorgan under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad mener du? Hvad bør politikerne gøre næste år? Hvad kan vi andre gøre? Og hvad bør SRAB bruge pengene til?

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev