Tv-anmeldelse:
DR2 om alternativ behandling lørdag den 7. marts.

Bør ses – også af din læge

Et program (genudsendelse), hvor fem personer med diverse lidelser fik hypnose, healing mm. og hvor patienter og eksperter bagefter vurderede virkningen. Fælles for dem var, at lægerne havde opgivet at kurere dem.

Programmet var interessant – ikke hvad angår virkningen af alternativ behandling, men på grundlag af de holdninger og traditioner, de medvirkende læger formidlede. Lægerne var således de egentlige forsøgspersoner.

Journalisten havde valgt to hjælpere, han åbenbart mente var de bedst egnede, nemlig to læger, som hverken har arbejdet eller forsket vedr. alternativ behandling. Altså almindelige læger, som ikke selv er engageret i den alternative branche. Ingen særinteresser, ingen specialviden.

Flere forskere og andre eksperter var også på banen, men mest som leverandører af information og meninger – ikke som konsulenter på de konkrete “forsøg”. Disse var interessante på mange måder, bare man ikke forveksler dem med videnskab. Enkeltstående cases kan ikke levere håndfast dokumentation, men patienterne oplevede selv en tydelig bedring.

En medvirkende læge, Jannik Helweg, mente at definitionen på noget alternativt er, at det ikke er dokumenteret. Ok, men problemet med den definition er, at man så står med en rodekasse, der også omfatter en masse konventionelle behandlinger, fx inden for kræft. Den opdeling forvirrer derfor mere end den gavner.

En anden læge mente, ”at det skal være naturvidenskabeligt sandsynligt, at det virker” for at man seriøst skal undersøge noget alternativt. Denne holdning er ret udbredt blandt læger, men den lukker desværre af for al nytænkning, idet de alternative metoder netop bygger på et grundlag, der rækker ud over naturvidenskaben.

Asbjørn Mohr Drewes, professor Dr. med på Ålborg Universitetshospital viste sig at være meget fordomsfri og leverede det vigtigste budskab i programmet:

“Der er vist mere mellem himmel og jord, end vi ved, og vi prøver hele tiden at forklare alle fænomener ved hjælp af de begreber, vi kender. Det er svært at finde beviser for effekten, men hvad vil effekt egentlig sige? Med hensyn til effekt skal det også med, at vi læger jo kun har 30-40 % effekt af vores smertestillende medicin”.

Der var som nævnt flere interessante elementer, men DR undgik igen-igen at behandle det virkelig ømme punkt: Forskningsmetoderne og det videnskabelige paradigme. Svære ting at formidle, ja, men der er ingen vej uden om. Man undlader jo ikke at lave tv om nationaløkonomi, bare fordi det vrimler med tal og sammenhænge.

Programmets to eksperter eller ”hjælpere” illustrerer et andet problem, som man finder overalt, ikke mindst i medierne og på Christiansborg: Når man vil blive klogere på sundhed og forskning i samme, hidkalder man pr refleks et par læger. Det er almindeligt kendt blandt forskere, at sundhed er en meget sammensat størrelse, som man kun kan få overblik over ved at inddrage bl.a. socialvidenskab, antropologi og psykologi. Kort sagt: Der er brug for tværfaglig ekspertise, når det gælder alternativ behandling – ikke kun Tordenskjolds soldaterlæger.

Derfor er programmet et lærestykke på godt og ondt – (ikke på nettet mere)
Jesper Odde Madsen ©

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev