– tværfaglig forskning med fokus pÃ¥ effekt

To projekter har fået del i den hidtil største satsning på KAM-forskning i Danmark. Forskningen er tilknyttet universiteterne, og den skal opfylde fire betingelser:

  • Den skal indeholde undersøgelser af effekten af alternativ behandling
  • Den skal være tværfaglig
  • Der skal være samarbejde med alternative behandlere
  • De tværfaglige forskergrupper skal opbygge et permanent forskermiljø

Projekternes titel og indhold er indtil videre fortrolige, men lederne af de to forskergrupper er hhv Helle Johannessen, antropolog fra SDU, og Bo Jacobsen, sociologisk institut ved KU.

Interessenterne på KAM-området er generelt positive over for øget forskning, men det overordnede kritikpunkt lyder: At man satser på forskning, der i sin tilgang og metode knytter sig til den tradiotionelle vestlige medicin – og altså ikke udfordrer de herskende videnskabelige tænkemåder og paradigmer. De alternative behandlingsmetoder skal således udforskes på de præmisser og inden for de (natur)videnskabelige grænser, de netop hævder at overskride.

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling har i 2005 uddelt 10 millioner kroner til etablering af større tværgående forskergrupper inden for forskning i alternativ behandling i Danmark.

Centeret indkaldte i foråret 2004 interessetilkendegivelser, og der kom i alt 24 andøgninger. 6 af disse gik videre til ”finalen”, og de to nævnte projekter fik hver 4,8 mio kr. Der er tale om 50/50 bevillinger, dvs at projekterne hver skal skaffe et tilsvarende beløb for at få del i bevillingen.

Vifab har støttet projekterne på grundlag af faglige vurderinger foretaget af en arbejdsgruppe under Statens Forskningsråd. www.forsk.dk

Projekterne er nu i gang med at skære i budgetterne, så de kommer til at svare til de midler, der er til rådighed. Ifølge Vifab vil man inden jul få at vide hvad de to projekter skal beskæftige sig med på www.vifab.dk

Jesper, Galilei.dk

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev