Et samarbejde mellem europæiske forskere forsøger at sætte gang i internationale forskningsprojekter for EU-midler. Initiativet hedder ”Euricam”, og en gruppe østrigske forskere er primus motor i arbejdet.

PÃ¥ et møde i Wien 20. november 2006 besluttede man at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal stÃ¥ for det konkrete arbejde. EU har et sÃ¥kaldt rammeprogram for forskning, “FP7”, der løber fra 2007–2013, og det er her, man vil forsøge at hente pengene til KAM-forskning pÃ¥ tværs af grænserne.

Men det er en lang og besværlig vej at gå, og dels er FP7’s budget allerede kraftigt beskåret, dels er meningerne om relevansen af KAM-forskning som sædvanlig delte i de politiske og videnskabelige organer, der træffer beslutningerne. Indtil videre er ingen danske forskere involveret.

Man finder Euricam her, men forvent ikke en masse information, for også på det kommunikationsfaglige område er der tale om en pionérfase.

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev