Nyt fagligt selskab vil opsamle og analysere erfaringer med KAM. Selskabet vil bl.a. arbejde for, at behandlingerne foregår inden for sundhedsvæsenet og ikke uden for.

Et større antal sygeplejersker har gennem mange år haft en ”alternativ” uddannelse ved siden af deres sygeplejefaglige. Nu har nogle af dem taget initiativ til dannelsen af ”Fagligt Selskab for sygeplejersker til fremme og integration af komplementære terapiformer i sygeplejen”. Selskabet blev i april godkendt som fagligt selskab under DSR og holdt 20. maj sin anden generalforsamling.

Mange patienter ønsker en reel dialog med personalet om deres brug af KAM, men området har længe været betragtet som kontroversielt og uvidenskabeligt. Og KAM kritiseres da også ofte for, at behandlingerne ikke kan dokumenteres godt nok. Hvordan kan det så være fokus for et nyt fagligt selskab?

– Alt bør være underlagt principperne om dokumentation. Og derfor mener vi det er vigtigt at støtte den KAM-forskning, der allerede er i gang. I øvrigt skal man lige huske, at meget af det, der gøres i dag i sundhedsvæsenet, heller ikke er dokumenteret, og i hvert fald ikke evidensbaseret, siger selskabets formand, Karin Siff Munck, som er cand. cur. og lektor pÃ¥ Højvangseminariet i Glostrup.

Hun mener man bør stille de samme krav til KAM som til etablerede behandlingsformer. Men nogle af de ”nye” metoder forstÃ¥r man knap, og der mangler ofte egnede mÃ¥lemetoder – metoderne bygger som regel pÃ¥ en helt anden opfattelse af krop og sundhed.

Nytænkning

Selskabet vil gøre op med den fragmenterede opfattelse, der afspejler sig i afdelinger og specialer: Øjne, mave, lunge, hjerte. I stedet vil man i højere grad arbejde ud fra en helhedsopfattelse af mennesket i det levede liv, og fokusere på niveauer af sundhed, frem for sygdom og diagnoser.

Siden 2000 har staten drevet Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, og Sundhedsstyrelsen har gennem 20 år gjort en indsats på området. Det er godt, men ikke nok, mener Karin Siff Munck.

– Det er vigtigt, at vi som faggruppe markerer os. Vi har det meste af patientkontakten, og der er mange vigtige erfaringer, der skal samles op, analyseres og kvalificeres.

– Inden for forskningen er der behov for nytænkning. Naturvidenskabens mÃ¥de at tænke pÃ¥ dominerer sundhedsforskningen, sÃ¥dan at det eneste gyldige bevis er det dobbeltblindede lodtrækningsforsøg. Vi mener derimod det ogsÃ¥ er vigtigt at indrage forskningsmetoder, som kan indfange det særlige, der sker i komplementær terapi.

– Jeg ser det sÃ¥dan, at vi søger at genfinde en indsigt og en faglighed, vi har glemt midt i den teknologi, vi har været sÃ¥ gode til at tilpasse os. Vi er kommet til at smide nogle gode, grundlæggende principper ud omkring sundhed, velvære og restituering.

Selskabets formål er bl.a. at udvikle og synliggøre en sygeplejefaglig profil indenfor området, at styrke opbygning af KAM-uddannelser for sygeplejersker og at styrke og fremme brobygning og dialog mellem det etablerede sundhedsvæsen og de alternative behandlingsmiljøer.

Formålet er også at synliggøre værdien og fremme anvendelsen af en sygepleje, der styrker menneskers sundhed og selvhelbredende kræfter, de vil fremme dokumentation, evaluering og forskning indenfor området, og de vil skabe overblik over sygeplejerskers viden om og udførelse af KAM.

Selskabets navn er indtil videre FS-KOMP, og det blev stiftet 4. juni 2005 af Birgitte Rasmussen og Karin Siff Munck. I dag har selskabet over 50 medlemmer, og der kommer løbende flere til.

Vil man i kontakt med FS-KOMP, har formanden denne email:
">

FS-KOMP’s hjemmeside under DSR

Print Friendly, PDF & Email

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev