4040 3732 jesper@galilei.dk

Vejlesymposiet 7. december 2017

Tak for en inspirerende dag!  


Aktører, udfordringer og mulige veje – et helikopterperspektiv

 

Vigtigt: Slides fra arrangementet den 7. december ligger på www.cfpk.dk/slides/, og altså ikke på vejlesymposier.dk.

Her er som lovet alle mine links i relation til oplægget. Sig til, hvis jeg skulle have glemt noget!

Denne hjemmeside om komplementær/alternativ behandling 


Organisationer

FS KAB – Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for KAB

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab

Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin   

Spirituelt Orienterede Læger  

Integreret Sundhed (stud. med. i Danmark)


Statistik og forskning

Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling, 2007

Survey om KAM og sygeplejersker, DSR, 2016.

Sygeplejersker og medicinstuderende er storforbrugere (2008)


Lunde, A.: Knowledge and training needs among Danish nurses about CAM (European Journal of Integrative Medicine, Dec. 2010)


Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals.


Overblik over dansk forskning, 2017.

Om cirkulært contra hierarkisk syn på design

”Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne”, af Trygfonden og Ugebrevet Mandag Morgen.

 

 

 


Offentlige (et udvalg)

SRAB Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling
– baggrund for samme   
Styrelsen for Patientsikkerhed
RAB – hvad er det?
Love og regler om alternativ behandling (RAB-loven, mm)
SRAB, om forskning og metoder 
SUSY (Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013)

ICAK, InformationsCenter For Alternativ Kræftbehandling (Region Midtjylland)

 


Internationalt

WHO om alternativ behandling

European Congress for Integrative Medicine

World Congress Integrative Medicine & Health 2017

International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR)

CAMbrella (EU-kommissionen, FP7) 

Kort på dansk om CAMbrella

 

 


Egne artikler 

Lægeverdenen ramt af berufsverbot-lignende tilstande (Ugebrevet Mandag Morgen nr 36 – 2002)

Sygeplejersken 34-1998 2 artikler 1998

Flere følger senere.

Her er mine slides: [Vejle 071217 Jesper Madsen]  (Nogle fotos er fjernet pga. ophavsret)


Print Friendly, PDF & Email

Prøv mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev