Forskningen har brug for en redningsflåde

Vifab minder lidt for meget om Titanic, men der mangler hverken visioner eller resultater i den danske forskning i alternativ behandling

– Det ser desværre ikke ud til, at der fremover er økonomi til yderligere forskning. Vifab er nede pÃ¥ 3,5 ansatte, og det ligner en afvikling. Vi oplever det lidt som om vi gÃ¥r rundt og sætter dækstolene pÃ¥ Titanic pÃ¥ plads, men man har da lov til at hÃ¥be…

Sådan lød det fra formanden for Vifabs bestyrelse, professor Jens Chr. Djurhuus på konferencen ”Dansk forskning i alternativ behandling”, arrangeret af forskergruppen CCESCAM , Syddansk Universitet (SDU).

Vifab gav i 2004 10 mio kr til to tværfaglige forskergrupper, CCESCAM på SDU og Kufab på Københavns Universitet, og konferencen var en status over arbejdet i de fem år. Nu er pengene brugt, og kun CCESCAM ser ud til at fortsætte med forskningen.

Jens Chr. Djurhuus kunne berette om øget forbrug og interesse for komplementær og alternativ medicin (KAM) – og om en øget samfundsinteresse for at vurdere KAM.

– EnkeltstÃ¥ende forskningsprojekter har vist sig ikke at være sÃ¥ produktive, mens de tværfaglige forskergrupper har produceret mere interessante resultater, sagde han.

Arne Rolighed, direktør i Kræftens Bekæmpelse, har imidlertid store forhåbninger til en dansk forskningsindsats på området.

– Vifab har gjort det godt for beskedne midler. De har stimuleret interessen og forskningen, og de har gjort en indsats for at bygge bro, sagde Arne Rolighed.

– Nu er der brug for strategisk forskning, og jeg foreslÃ¥r, at Vifab forsøger at skabe nogle partnerskaber mellem universiteter, klinikker og alternative behandlere. Vejen frem for Vifab kunne være at fÃ¥ 1-3 ph.d. studerende tilknyttet, og desuden bør de have penge til at lave nogle metaanalyser (kritisk oversigt over forskning inden for et givet omrÃ¥de).

Rolighed mener, at politikerne bør afsætte penge i form af et puljebeløb til strategisk forskning, men erkender, at det bliver svært at realisere.

© Jesper Odde Madsen 2009

CCESCAM: Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine, Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling. Se www.ccescam.dk

Vifab: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. www.vifab.dk

Kufab: Københavns Universitets forskergruppe vedrørende alternativ behandling (under afvikling).
www.kufab.dk

Status over dansk KAM-forskning

Fem Ã¥r er gÃ¥et siden staten satte gang i KAM-forskningen pÃ¥ de danske universiteter ved at give i alt 10 mio kr til to tværfaglige forskningsgrupper. De to grupper – KUFAB og CCESCAM – fremlægger den 8. juni deres resultater og erfaringer pÃ¥ en konference arrangeret af CCESCAM, Syddansk Universitet.

I seks oplæg fremlægges og diskuteres blandt andet: patienters strategier og erfaringer, behandleres økonomi og baggrund, virkningsmekanismer og processer i krop og psyke, potentialer i tværvidenskabelig forskning samt forskningsfeltets fremtid.

Konferencen er støttet af ViFAB og Kræftens Bekæmpelse. Den er åben for forskere, behandlere og patienter med interesse i forskning i alternativ behandling.
Helle Johannessen, professor ved Institut for Sundhedstjeneste-forskning, Syddansk Universitet, er konferencens vært.

Man kan læse mere på www.ccescam.dk

Følg med via mit nyhedsbrev

 

For dig, der er nysgerrig og interesseret i mere end blot behandlingerne. Her får du viden, fakta og meninger om hvad der rører sig. Jeg retter også søgelyset mod hvad der sker i udlandet. 

 

Jesper Odde Madsen

Du modtager nu mit nyhedsbrev