Fristed for åbne medicinstuderende

Blandt stud. med'er på landets universiteter er der trods de store pensumkrav en spirende interesse for alternativ behandling. Men i øjeblikket findes der kun én organiseret gruppe, nemlig Gruppen for Integreret Medicin (GIM) i København. De er interesseret i kontakt med både læger, forskere, alternative behandlere og medicinstuderende ved andre universiteter, og på opfordring af Galileis redaktion præsenterer de sig her.

Hvem er GIM?

På Panum Instituttet på Københavns Universitet mødes en gruppe medicinstuderende med jævne mellemrum for at belyse nogle af de mange former for det, der i dag kaldes alternative behandlinger.

Der søger vi at tilegne os en viden på områder, der ikke står nævnt i studieplanen. Og det behøver ikke være stueren viden, som er accepteret og velsignet på bjerget. Vi ser bl.a. på hvordan de forskellige alternative behandlingsformer ser på den menneskelige organisme, på sammenhængen mellem bevidsthed og sygdom, på hvordan kroppen og dens sygdomme også kan beskrives. Er der noget, som bliver overset i det nuværende medicinstudie, noget som læger ville kunne bruge til deres egen og deres patienters gavn og tilfredshed?

GIM forsøger at være et fristed, hvor det er tilladt at stille sig selv og hinanden grænseoverskridende spørgsmål, og hvor åbenhed, kvalitetsbevidsthed og nysgerrighed er drivkraften.

Hvordan ser behandlingspaletten ud i resten af Europa? Der ses mange forskelle fra land til land, og for blot at fremhæve nogle enkelte eksempler i denne sammenhæng kan det nævnes, at der i Wien på medicinstudiet er mulighed for at vælge homøopati og akupunktur som valgfrie fag. Ordningen blev etableret som følge af krav fra de medicinstuderende selv.

I Frankrig på det parisiske universitet Bobigny tilbydes franske læger videreuddannelse inden for akupunktur, manuel terapi og homøopati. Også i Tyskland og Schweiz er mange alternative behandlingstilbud en integreret del af det etablerede sundhedsvæsen. Ideen om alternative kursustilbud til de medicinstuderende er således ikke ny i Europa, blot er det endnu ikke set herhjemme.

På længere sigt arbejder GIM for integrering og samarbejde mellem de etablerede og de såkaldt alternative behandlinger - både på medicinstudiet og i sundhedsvæsenet.

GIM går ikke ind for nogen bestemt behandlingsretning, metode eller livssyn, men vi ønsker mere viden på hidtil negligerede områder. Det må være op til den enkelte studerende selv at tage stilling til, hvad han eller hun mener om dette og hint.

Gruppen arbejder åbent og dynamisk. Er der et område, man gerne vil undersøge, tager man det med i gruppen, søger evt. efter etableret forskning på feltet, fx i databasen Medline, eller inviterer en ekspert på området til at komme og holde foredrag i gruppen.

Hidtil har emner som „cancer og psykoterapi", „homøopati", „akupunktur", „antroposofisk medicin - menneskets fire væsensled", „medicinsk anvendelse af planter", „livskvalitet", „holistisk smertebehandling" og „psykoneuroimmunologi" været taget op.

Vi står indimellem også for at arrangere events, kursusforløb og foredrag i større målestok, både for medicinstuderende og læger. Har I kendskab til en behandlingsform som I mener fremtidens læger vil have gavn af at kende til, kan I skrive til os her: gim@studmed.ku.dk.

Christian T. Madsen
GIM, oktober 2001.Vil du vide mere om GIM, kan du finde dem under links.