Læger på kursus - en bestseller

Lægernes kursus om alternativ behandling er altid overtegnet, og deltagerne anbefaler deres kolleger at tage med

Hvert år tager 30-35 praktiserende læger på kursus i en uge for at lære om alternativ/komplementær behandling. Efter kurset anbefaler mange af dem det til kollegerne, men man skal være hurtig på aftrækkeren: Ventelisten betyder, at der kan gå op til to år, før man kan komme med.

Det fortæller praktiserende læge Per Andersen, som står for kurserne og sammen med læge Vibeke Bunch tog initiativ til at starte dem.

- Vi vil gerne bygge bro ved at give lægerne noget viden og indsigt om den alternative måde at anskue mennesket på. Og ikke mindst er det meningen, at lægerne skal blive bedre vejledere for de patienter, der gerne vil høre deres mening om noget alternativt, de bruger eller overvejer at bruge, siger Per Andersen.

Kurset med titlen "Om alternativ behandling i almen praksis" kommer langt omkring. I starten introduceres lægerne for det historiske, filosofiske og sociologiske grundlag, og desuden behandler man forskningen i emnet. Hvad findes der af dokumentation, og hvilke metodiske problemer støder man på? Der bliver også snakket etik i forbindelse med dokumentationskrav, og man ser på holismebegrebet i forhold til den skolemedicinske opfattelse.

Gæstelærerne er læger med ekspertise inden for videnskabsteori, behandling, forskning og ernæring. Der er læger som fx Bruce Kyle, Claus Hancke, Henrik Langgaard og Ole Købke, og også Peter Elsass, professor i psykologi og formand for bestyrelsen i Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, holder oplæg.

Som kurset skrider frem, bliver indholdet mere og mere konkret, og man præsenteres fx for ayurvedisk medicin og "psykoneuroimmunologi" (sammenhægnen mellem sind, krop og ånd). Sidste del går ned i de enkelte behandlingsformer som zoneterapi og kinesiologi, og deltagerne får også oplæg om vitaminer/mineraler. Den sidste dag har fokus på kræft og alternativ behandling.

- De kommer fordi de gerne vil lære noget nyt, og nogle af dem har allerede alternative erfaringer, mens andre møder emnet for første gang. Vi får næsten altid gode tilbagemeldinger, men det vigtigste for mig, er at de bagefter anbefaler deres kolleger at melde sig til det næste kursus, siger Per Andersen.

- Det ser også ud til, at deltagerne bliver meget motiverede og nysgerrige med hensyn til at lære noget mere om alternativ behandling. Over halvdelen af kursisterne siger i forbindelse med evalueringen, at de er interesseret i et opfølgningskursus.

I år holdes kurset for fjerde gang, og det foregår på Samos, dels fordi det er billigere, dels fordi de behagelige temperaturer og omgivelser giver et ekstra pift til både motivation og udbytte. Lægerne betaler hver 8.500 kr plus rejsen, og kurset er ikke sponsoreret af medicinalindustrien…

Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte Per Andersen her: perandersen@dadlnet.dk