Litteraturliste og anmeldelser

Anmeldelser

Vilhelm Schjelderup: Helbredelsens grunde. Munksgaard 1991. (Udsolgt)
Den bedste bog som ser alternativ behandling i et videnskabeligt lys - og så på dansk. Anmeldt af: Torben Lund.

Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin
- et fagtidsskrift om helse- og miljøproblematikk
Anmeldt af: Rikke Goerlich, formand for SundhedsRådet

Robert O. Becker og Gary Selden: The Body Electric.
William Morrow, New York 1985.
En bog som aldrig bliver uaktuel. Anmeldt af: Torben Lund.

Jesper Madsen: Alternativ behandling - lægekunst under forandring.
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2001.
Da det er min egen bog, vil jeg ikke selv anmelde den, men her kan du læse hvad andre har skrevet. Og her er lidt om hvad den indeholder.

Bøger og rapporter, ordnet alfabetisk efter forfatter

Andersen L, m.fl: Placebo - historie, biologi og effekt. Akademisk forlag, 1997.

Ballegaard, S: Helbred dit hjerte. Borgen, 2000.

Ballegaard, S, m.fl: Cost benefit af akupunktur, akupressur og ændring af levevis hos patienter med svær Angina pectoris. August 1998. Findes på www.selfcare.dk.

Brier, S: Videnskabens ø. Nordisk Sommeruniversitet, 1995.

COST Action B4, Unconventional Medicine. Final report of the management committee, 1993-98. EUs generaldirektorat for videnskab, research og udvikling, 1999. EUR 18420, samt Supplement to the final report, EUR 19110. (COST = Co-Operation in Science and Technology.)

Dahl, O. og Fossgreen, J: Lærebog i akupunktur. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1992.

Dammann, E: Bag tid og rum. Munksgaard, 1990.

Delholm-Lambertsen, B & Maunsbach, M: Kvalitative metoder i empirisk sundhedsforskning. Forskningsenheden for almen medicin v/ Aarhus Universitet, 1998.

Frontier Perspectives - et meget centralt medie.
Udgives af The Center for Frontier Sciences i USA og er et forskningsbaseret tidsskrift med fokus på naturvidenskabens grænseland.

Gannik, D og Launsø, L (red): Kontrollerede kliniske undersøgelser - forsvar, kritik og refleksioner. Netværk for Samfundsvidenskabelig Sygdomsforskning, 1996. (Central forskningsenhed for almen praksis, Panuminstituttet).

Hayward, J: Breve til Vanessa. Borgen, 2000.

Jarlnæs, E. (red): Betydningen af at høre sammen. Forlaget Kreatik/BODYnamic, 1995.

Hohannessen H: Komplekse kroppe - alternativ behandling i antropologisk perspektiv. Akademisk forlag, 1994.

Jørgensen, O: Det homøopatiske alternativ. Hovedland, 1999.

Jørgensen, S: Kropsterapeutisk karakterteori. Afløsningsopgave i almen psykologi, Københavns Universitet, 1978.

Lakhovsky, G: The Secret of Life. Health Research, 1996.

Launsø, L. og Rieper, O: Forskning om og med mennesker. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2000.

Launsø, L og Brendstrup, E: Forskning i alternativ behandling i Danmark, et litteraturstudie. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, 1994.

Launsø, L: Det alternative behandlingsområde. Doktorafhandling, Akademisk Forlag, 1995.

Launsø, L, m.fl. (red): Livskraft og mennesker. Akademisk Forlag, 1995.

Launsø, L: Brug og bruger-erfarede virkninger af alternativ behandling - en sammenfatning. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, 1995.

Launsø, L. og Brendstrup, E: Hovedpine og zoneterapeutisk behandling. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, 1995.

Launsø, L: FVUKs historie. www.fvuk.dk.

Mørch L & Eriksen L: Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, 1997.

Nordic Cochrane Centre: Strategic plan 2000-2002.

Pasborg L, Birkelund, M, Dige, U, Skøtt Andersen, F, & Launsø, L: Ukonventionel kræftbehandling, Forlaget Hovedland, 1996.

Presman, AS: Electromagnetic Fields and Life. Plenum Press, New York, 1970.

Sangild, E. m.fl: Alternativ behandling - et alternativ? IKON, studiemateriale, 1994.

Schelderup, V: Helbredelsens grunde. Munksgaard, 1991.

Studies in Alternative Therapy, vol. I-IV. INRAT, International Network for Research on Alternative Therapies & Odense Universitetsforlag, 1997.

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling: Vidensopsamling, formidling og forskning i alternativ behandling - en strategi. Sundhedsstyrelsen, 1998.

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling: Statusrapport om rådets arbejde 1987-2000.. Sundhedsstyrelsen, 2001.

Thurén, T: Videnskabsteori for begyndere. Munksgaard 1992.

Vithoulkas, G: Homøopati - fremtidens medicin. Similia (www.similia.dk), årstal ukendt.Har du fået lyst til at købe en bog, kan du klikke her på Bogguide.dk, hvor det vil være muligt at købe de af bøgerne som er tilgængelige hos danske boghandlere.

Bogguide

Vil du bare låne, så finder du bøger om alternativ behandling på biblioteket under 61.54