Folketingets Sundhedsudvalg indkalder til

Høring om Alternativ behandling

Tirsdag d. 19. marts i Landstingssalen, Christiansborg, kl. 9.15 -16

Alle er velkomne - men efter princippet "først til mølle"!

Folketingets Sundhedsudvalg har besluttet, at de vil have overblik over, hvilken rolle alternativ behandling spiller i Danmark, og hvilken rolle den kan spille i fremtiden.

På høringen udspørges en lang række eksperter af et politikerpanel med ordførere fra Folketingets partier. Eksperterne tæller repræsentanter for de alternative behandlere, læger, patientorganisationer samt Vifab.

Blandt oplægsholderne kan nævnes:

  • Peter Elsass, professor i klinisk psykologi, dr. med. og bestyrelsesformand for Vifab
  • Freddy Knudsen, formand for Praktiserende Akupunktører
  • Laila Launsø, dr. scient. soc., lektor, projektleder ved Center for Brobygning i Sundhedsarbejde, medlem af Vifabs bestyrelse.
  • Helle Johannessen, mag.scient., ph.d., lektor v. Syddansk Universitet
  • Henrik Langgaard, læge, leder af Forsknings- og Videnscenter for Ukonventionel Kræftbehandling
  • Michael von Magnus, overlæge i Sundhedsstyrelsen
  • Elli Hjernø, formand for patientforeningen Tidslerne

"Der er stor uenighed om, hvad der er fup, og hvad der er fakta - og om det offentlige bør gøre mere for at integrere alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen" hedder det i indbydelsen.

Høringen er offentlig og der er gratis adgang. Da det centrale er en dialog mellem politikere og eksperter, er det dog ikke muligt for tilhørerne at deltage i debatten.

Høringen arrangeres rent praktisk af Teknologirådet.
Af hensyn til et begrænset antal pladser i salen er tilmelding nødvendig, og kun de første 100 er garanteret en plads i salen.

Tilmelding:

  1. Via Teknologirådets hjemmeside på dette link: Tekno.dk
  2. Hos projektsekretær Vivian Palm i Teknologirådet (fax 33 91 05 09, e-mail vp@tekno.dk eller tlf. 33 45 53 51) Husk at angive både navn og postadresse.

Tilmelding senest mandag den 11. marts 2002. Bekræftelser om deltagelse udsendes 13. marts.

Hent hele programmet for dagen her