Brobygning til et sundt liv

I den grå zone mellem lægevidenskab og alternativ behandling bliver patienterne Sorteper. Hvad sker der, når man kombinerer alternativ og konventionel behandling? Center for Brobygning i Sundhedsarbejde vil fremme udviklingen af helt nye behandlinger, der består af det bedste fra lægevidenskaben og det alternative

Alternativ behandling eller en tur til lægen? Hvad mon hjælper bedst? Og hvad sker der nu, hvis jeg gør begge dele? Mange af os stiller på et eller andet tidspunkt de tre spørgsmål, og det er ikke uden grund. Hverken læger eller alternative behandlere kender nemlig noget til samspillet mellem de to forskellige måder at betragte sygdomme på, og de ved heller ikke, hvad der egentlig hjælper bedst mod forskellige lidelser.

Det har en gruppe forskere i København nu besluttet at ændre på. Derfor har de startet Center for Brobygning i Sundhedsarbejde (CBiS), som har til huse i Teglgårdsstræde midt i byens hjerte. Det er ikke et sted, hvor man kan få behandling, men et forskningscenter, der skal forsøge at bygge bro mellem det alternative og det etablerede sundhedsvæsen.

- Meningen er, at vi skal samle erfaringer og formidle dem videre til fagfolk og befolkning. Hvordan virker de enkelte behandlinger? Hvad sker der, når man for eksempel kombinerer zoneterapi og medicin? Og hvordan udvikler vi nogle helt nye behandlinger, der består af elementer fra lægevidenskaben og det alternative? Det hele handler om at finde ud af, hvordan folk får det bedre, siger doktor i sociologi Laila Launsø, som er fagligt og økonomisk ansvarlig for projektet og sammen med cand.psych. Charlotte Grum tog initiativ til centret.

Mere end hver tredje dansker har på egen krop prøvet fx akupunktur, zoneterapi eller urtemedicin, men der forskes næsten ikke i det herhjemme. Det betyder bl.a. at man ikke ved hvordan naturmedicin og lægemidler arbejder sammen i kroppen, og man ved heller ikke nok om, i hvilke tilfælde alternative behandlinger kunne nedsætte forbruget af medicin - så at vi slap for nogle af bivirkningerne. Flere undersøgelser viser nemlig, at dette kan lade sig gøre, men der er brug for mere forskning på området.

- Den manglende viden betyder, at patienterne bliver ladt i stikken, man er simpelthen på Herrens mark, når man bevæger sig mellem de to sundhedsvæsener. Derfor er der brug for en forskning, der er uafhængig af både medicinalindustrien og den alternative verden, pointerer Laila Launsø.

CBiS skal med tiden være samlingspunkt for alternative behandlere, læger og sygeplejersker, og via samarbejdet vil man forsøge at finde nye veje mht en række af de sygdomme og helbredsproblemer, der er udbredte i befolkningen.

Pengene kommer udelukkende fra private fonde, og midlerne er begrænsede, så derfor må centret satse på at finansiere de enkelte projekter via offentlige og private pengekasser og frivillige bidrag fra befolkningen.

Forskerne i CBiS kommer ikke til at mangle inspiration. De deler nemlig det gulkalkede sundhedshus med tre beslægtede institutioner, som netop beskæftiger sig med forskning og behandling. På førstesalen ligger Institut for optimal ernæring med sygeplejersken Eva Lydeking-Olsen ved roret, i stueetagen driver lægen Søren Ventegodt sammen med en række behandlere Sundhedshospitalet, og på anden sal ligger FVUK, Forsknings- og Videnscenter for Ukonventionel Kræftbehandling.

- Det er et dejligt hus, der er både behandling og forskning, der er alternative behandlere og folk med baggrund i sundhedsvæsenet - kort sagt det ideelle miljø, når man vil forske og lave brobygningsarbejde, siger Laila Launsø.

Udover de øvrige beboere i Teglgårdsstræde vil CBiS arbejde sammen med det statslige Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, samt de alternative interesseorganisationer Dansk Selskab for Holistisk Sundhedsforståelse og SundhedsRådet. Samarbejdet omfatter også universiteter i Norge og Sverige.