Fødevaredirektoratet i farlig kampagne mod kosttilskud

Fødevaredirektoratet siger, at vitaminer og mineraler er farlige, men medierne glemmer at fortælle, at argumentationen bygger på et meget énsidigt fagligt grundlag. Uafhængige eksperter henviser til langt mere omfattende dokumentation, der giver den stik modsatte konklusion.

Se aktuel information på separat web-side her

Kosttilskud er farlige, og forbrugerne skal beskyttes mod dem. Folk kan blive syge, hvis de tager dem i større doser end dem, myndighederne fastsætter, lyder det fra Ernæringsrådets og Fødevaredirektoratets talsmænd. Spørger man andre eksperter, møder man den stik modsatte opfattelse, nemlig at kosttilskud tværtimod kan gavne, og at de ikke er farlige.

Disse to budskaber afspejler en uenighed blandt læger og andre fagfolk, men i medierne præsenteres vi kun for det første budskab. Det gentages til gengæld så ofte, at det ligner en kampagne, og denne gang har medierne ukritisk refereret et nyhedsbrev fra "Forbrugerinformationen" (en uafhængig institution, oprettet ved folketingsbeslutning).

Forbrugerinformationens oplysninger er som skræddersyede til at indgå i den nævnte kampagne. Frontfiguren er den kendte kosttilskudsmodstander Arne Astrup, formand for Ernæringsrådet, ofte bakket op af Lars Ovesen fra Fødevaredirektoratet. Men Astrup er blot den ene part i en sag, hvor fagfolkene er uenige, og hans dokumentation er ifølge andre fagfolk mangelfuld.

Der er al mulig grund til at advare befolkningen mod farlige stoffer, men der er to problemer i den aktuelle kampagne, mener de eksperter, der er uenige med Astrup:

1. Hvilken dokumentation bygger den på? Astrups referencer til videnskabelige undersøgelser er tvivlsomme, og man kan finde hundreder af undersøgelser, der viser det stik modsatte.

2. Hvor er proportionerne mht farlighed henne? Kosttilskud gør ikke folk syge, derimod bliver mange syge på grund af medicin ordineret af læger, og myndighederne advarer os mod alkohol og tobak, uden at de to stoffer af den grund er blevet forbudt.

- Hvis vi for eksempel tager Arne Astrup's udsagn, at C-vitaminer er farlige, gælder det kun, hvis man i forvejen har for meget jern i kroppen. C-vitaminer øger jernoptagelsen, og det er jernet, der giver kræft, ikke C-vitaminet. Og isoleret set nedsætter C-vitaminer risikoen for kræft. Hvorfor udelader Astrup dette? spørger speciallæge Claus Hancke.

Det dokumenteret farlige

- Alt, selv køkkensalt eller vand, kan være farligt i visse situationer. Astrups argumentation svarer til at sige, at sikkerhedsseler er livsfarlige. Ja, det er de, hvis man kører i havnen med sin bil! Jeg synes han er utroligt énsidig, ikke mindst i betragtning af, at han er formand for Ernæringsrådet. Og hvorfor nævner han ikke, at de gavnlige virkninger af kosttilskud fx er dokumenteret i The Lancet i en oversigtsartikel af dr. Margaret Rayman?
(The Lancet, Vol 356, July 15, 2000. Rayman Margaret P: The importance of selenium to human health. Lancet 2000; 356: 233-41.)

Danske myndigheder har ikke rapporteret sygdomstilfælde på grund af kosttilskud. "Der er ikke registeret skadelige virkninger efter indtagelse af kosttilskud i form af vitaminer og mineraler i Danmark", sagde fødevareminister Mariann Fischer Boel den 15/3 2002 som svar på en forespørgsel fra Birthe Skaarup (DF).

Hvis vi ser på den konkrete risiko på verdensplan, er det heller ikke kosttilskud, befolkningen behøver at frygte. I USA, New Zealand og Australien er medicinforgiftning den 4. hyppigste dødsårsag, og mellem en halv og en hel million mennesker er blevet syge af fejlmedicinering i løbet af de sidste ti år. Dertil kommer endnu en million syge på grund af medicin, som har dokumentationen i orden, er ordineret korrekt, og som er indtaget i de rigtige doser på den rigtige måde. Ingen i de tre lande er døde på grund af kosttilskud.

50.000 har i Australien fået varige mén af medicinskader og 14.000 er døde. I USA er 50-100.000 døde af fejlmedicinering hvert år. Alle tallene stammer fra Ron Law, medlem af en arbejdsgruppe, udpeget af Sundhedsministeriet i New Zealand, som skal rådgive i fejlmedicineringssager.

I Danmark og i EU er der p.t. ingen planer om at forbyde de former for medicin, der ifølge anerkendte videnskabelige tidsskrifter som fx British Medical Journal kan medføre alvorlige sygdomme eller dødsfald.


Forbrugerinformationen har - måske ufrivilligt - fået en statistrolle i debatten, men de kan næppe siges at leve op til §2 i deres vedtægter, hvor der står, at de skal "drive uvildig oplysnings- og undersøgelsesvirksomhed", idet man har valgt kun at bygge på den ene part i en faglig strid. Ganske som hvis man konsekvent kun lytter til eksperter, der mener, at atomkraft er bedst for miljøet.


Link:
Videnskabelige referencer, der dokumenterer den gavnlige virkning af kosttilskud, samlet af MayDay