Baggrundsartikler

Det er hverken sundt eller behageligt at læse større mængder stof direkte på nettet. Derfor bringer vi herunder en kort introduktion til hver artikel, og ved at klikke på linket under artiklen får man mulighed for at gemme den på sin egen computer.

Hvor forfatteren ikke er angivet, er artiklerne skrevet af Galileis redaktør.
De nyeste artikler kommer først, tekstformatet er "rtf".Hvad er alternativ behandling ?

Der opstår ofte forvirring om definitionen på alternativ behandling, og mange mener desuden at begrebet "alternativ" er uheldigt valgt. Spørgsmålet har både kulturelle og videnskabelige aspekter, og her følger nogle overvejelser og et bud på en bedre betegnelse: Komplementær behandling.
Hent artiklen her


De dobbeltblindede lodtrækningsforsøg - kvantitativ forskning

Uden de kvantitative metoder var den vestlige lægevidenskab ikke nået nær så langt, som den er i dag. Uden kvantitativ forskning ville vi ikke vide meget om, hvilken medicin der virker eller om der er hold i noget, man bare "plejer" at gøre.
Hent artiklen her


Fremskridt på norsk

Set med skandinaviske øjne kommer Norge ind på en klar førsteplads, når det gælder indsatsen omkring forskning og formidling. Men et skandinavisk samarbejde med fokus på undervisning skal være med til at sætte skub i udviklingen
Hent artiklen her


Etik og alternativ behandling

Med centret for alternativ behandling er der kommet et forum til en debat om etikken i det alternative behandlersystem i forhold til i det etablerede.

Af Journalist Eva Lisby.
Interview med dr.theol, professor i etik og religionsfilosofi Svend Andersen. Tidl. bragt i Ugeskrift for Læger nr 25, 2001.
Hent artiklen her


Gamle forslag med kontant indhold

Valgflæsk eller ej - på tværs af partiskel var der før valget bred politisk enighed om, at indsatsen skal styrkes på det alternative område. SundhedsRådet ønsker en præcisering af hvordan og hvorfor, man skal forske, og tre partier havde forslag klar, som betød flere penge: SF, K og CD.
Hent artiklen her


Spil på flere strenge!

Sundhedsvidenskaben går i stå, hvis vi ikke arbejder mere tværfagligt. Det er urimeligt at tro eller forlange, at Ún faggruppe skal kunne overskue alt, og der findes masser af ekspertise, som blot venter på at blive brugt.
Hent artiklen her


Den multietniske sundhed II

Om alternativ behandling i Europa. 2. del af 2 artikler.
I Tyskland og især England finder man et mix af alternative og konventionelle metoder, men denne integration er ikke uden problemer og faldgruber, bl.a. på grund af den forskellige opfattelse af sundhed og sygdom.
Hent artiklen her


Forskning i det alternative - en udfordring

Vil man forske i alternativ behandling, bliver man konfronteret med en række problemstillinger, der dels vedrører opfattelsen af sundhed og mennesker, dels udfordrer den vestlige naturvidenskabelige tradition. Dialogen mellem alternative behandlere og lægevidenskaben byder på udfordringer for begge parter.
Hent artiklen her


Videnskabens grænser

Om kræftforskning, sygdomsforståelse, placebo og kroppens information og biokemi.
Artiklen har tidligere været bragt i Ugeskrift for Læger 17/9 2001.

Af læge Ulrik Dige, bl.a. forfatter til bogen "Kræftmirakler". Han er specialist i klinisk patologi & cytologi, men arbejder nu privat som konsulent for kræftpatienter, der føler behov for at supplere den etablerede behandling med egne indsatser.
Hent artiklen her


En global, genetisk apokalypse?

- eller klarer vi å snu bølgen av den farlige kombinasjonen dårlig vitenskap og Big Business?

Af den norske læge, akupunktør og forfatter Vilhelm Schjelderup.
Vilhelm Schjelderup beskriver her den store helsekrigen som raser over verden nå, hvor multinasjonale selskaper, med legemiddelindustrien i spissen, ser ut til å være villig til å sette menneskehetens helse til side i deres jakt etter profitt. Han spør seg om sivil ulydighet nå er nødvendig.
Hent artiklen her


Den multietniske sundhed I

Om alternativ behandling i Europa. 1. del af 2 artikler.
Alternative behandlingsformer trives både i og uden for lægernes konsultationer i de europæiske lande. For mange læger tæller praktisk klinisk erfaring mere end videnskabelig dokumentation, og der findes ingen konsekvent og samordnet politik for autorisation, forskning og uddannelse. EU anbefaler øget forskning.
Hent artiklen her