Netværk med entusiasme i Århus

Sygeplejersker og andre fra sundhedsvæsenet danner netværk på tværs af de to sundhedssyn

(Temadagen for sundhedspersonale finder sted efter nytår - læs mere om temadag og netværk her!)

Vi taler to forskellige sprog - hvordan udnytter vi hinanden bedre - vi kan lære af de oplevelser, de andre har med patienterne …

Der manglede ikke ord, da 16 ansatte i sundhedsvæsenet på et netværksmøde 5. oktober udvekslede erfaringer om at stå med det ene ben i sundhedsvæsenet og det andet i det alternative sundhedssyn. Og det ser du til, at der er basis for at ses igen og udnytte det netværk, der blev skabt, da Galilei.dk indkaldte til et møde i Sølystgades beboerhus i Århus.

Deltagerne talte bl.a. sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, medicinstuderende og studerende fra Skolen for Psykomotorik i Randers (tidligere: Skolen for afspændingspædagoger). Ingen læger var mødt op. Flere af de fremmødte var "dobbeltuddannede", dvs. med to uddannelser: en konventionel sundhedsuddannelse samt en alternativ.

Da det var første møde, var der ingen fælles konkrete planer for fremtiden, men deltagerne havde energi på både sundhedspolitiske initiativer og personlig erfaringsudveksling. Trods det lokale udgangspunkt i Århus kom nogle af deltagerne helt fra Ålborg og Horsens.

Netværksmødet kom i stand fordi Galilei.dk's store temadag blev udsat til foråret. Datoen for denne vil senere være at finde på www.tema.galilei.dk, og jo flere der får informationer om dette, jo større er chancen for at dagen kan realiseres. På denne webside vil man med tiden kunne finde løbesedler om temadagen, lige til at printe ud.

Netværket i Århus kan kontaktes via samme adresse: www.tema.galilei.dk