Mere samarbejde - flere metoder

Engelsk symposium satte fokus på forskningen i komplementær behandling. Europæiske forskere vil gerne udbygge netværket, men der mangler nytænkning omkring forskningsmetoderne. Her kan Danmark måske bidrage, mener dansk læge.

De forskere, der beskæftiger sig med alternativ behandling, er meget interesseret i at samarbejde med forskere i andre lande. Derfor må der være en solid grobund for et europæisk netværk omkring CAM, som det i denne sammenhæng bør hedde: Complementary and Alternative Medicine.

Sådan lyder konklusionen hos den danske læge, der deltog i "8th Annual Symposium on Complementary Health Care" i Exeter, England. Godt 150 læger, forskere og behandlere deltog i symposiet, som fandt sted 6-8. december 2001, og deltagerne kom fra både Europa, Japan, Canada og New Zealand.

- Der var stor vilje til at samarbejde mere på tværs af landegrænserne, men jeg kunne også høre at alle havde én ting til fælles: Det er meget svært at skaffe penge, siger læge Vivian Hauck, som ønsker at udbygge det europæiske forskernetværk.

Det var ikke kun manglen på penge, der virkede bekendt set med danske øjne. De alternative behandlere, der deltog, beklagede sig over, at arbejdet skulle foregå på lægevidenskabens præmisser. "Det er os, der skal snakke deres sprog", sagde de. Men til gengæld var det også behandlerne, der satte fingeren på det mest ømme punkt: Hvordan skal man forske i alternativ behandling?

- Det svage punkt var tilsyneladende forskningsmetoderne. De videnskabelige undersøgelser, der blev fremlagt, var ikke særlig opmuntrende. Mange viste ingen effekt, eller også havde de karakter af pilot-studier, som vil kræve en større - og kostbar - undersøgelse for at kunne producerer brugbare resultater. Det var der naturligvis stor skuffelse over. Men der blev også fremlagt flere interessante positive resultater på symposiet, understreger Vivian Hauck.

De fleste sundhedsvidenskabelige forskere bruger nemlig stadig kun den randomiserede kliniske undersøgelse, men den metode egner sig kun i visse tilfælde til at undersøge komplementære behandlingsmetoder. (På engelsk: randomized clinical trial= RCT. Læs mere om metoden under baggrundsartikler. red). På symposiet var der dog også flere forskere, der brugte andre, kvalitative metoder i deres forskning.

- Her tror jeg, at Danmark kunne bidrage med noget nytænkning. Selv om vi på mange måder er bagud, har vi netop forskere, der ønsker at bruge en bredere vifte af metoder - og som teoretisk kan underbygge hvorfor det er nødvendigt.

Vivian Hauck mener, at diskussionen om metoderne vil være den afgørende faktor i det videre arbejde, og hun understreger det vigtige i at tænke i andre baner end dem, der er sædvane i lægevidenskaben. Selv har hun udover lægeuddannelsen en række komplementære uddannelser, bl.a. inden for ernæringsterapi, kinesisk medicin og homøopati.

- Jeg tror ikke på den randomiserede kliniske undersøgelse som den eneste og bedste mulighed. Måske hænger det sammen med, at jeg har en anden baggrund, at jeg er vant til at tænke og handle anderledes - jeg blev jo uddannet som læge og alternativ behandler i Sydamerika, inden jeg kom til Danmark.

De tyske deltagere var meget interesseret i at samarbejde, og Vivian Hauck, der taler syv sprog, vil satse meget på det internationale samarbejde. Ét af de vigtigste områder er videreuddannelse af læger, mener hun.

- Lægerne skal have en kvalificeret viden om komplementær behandling, og her vil det være en fordel, at vi koordinerer uddannelsen på europæisk plan, så at vi bliver bedre til at kommunikerer med vores kolleger. Mange danske læger ved egentlig godt, at de kan lære noget nyttigt, og når de virker afvisende, er det måske bare en forsvarsmekanisme i en stresset hverdag. Hvis vi arrangerer nogle korte kurser, der giver dem et overblik over området, tror jeg interessen vil være stor.

Vivian Hauck understreger, at Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling må være et vigtigt led i arbejdet med at koordinere og styrke forskningen på europæisk plan.

Hvis du vil læse om symposiet i Exeter og om det britiske arbejde i øvrigt, kan du klikke ind på http://www.ex.ac.uk/FACT/index.htm

Den næste større internationale begivenhed er "Den første skandinaviske konferanse om forskning innen alternativ medisin", som finder sted i Olso i marts. Galilei.dk vil naturligvis dække den grundigt. Læs mere under nyheder og arrangementer.