Første skandinaviske forsker-træf

Hvordan forsker vi? Hvor går grænsen for hvad der er "anerkendt" forskning? Hvordan kan vi udnytte hinanden bedre? Spørgsmål og svar bliver stillet på svensk, norsk og dansk ved en konference i Oslo i marts.

For første gang skal de mødes og se, fornemme, tale og lytte - alle de sære ildsjæle, der bruger deres tid på at finde ud af, hvad komplementær behandling er for noget. En blandet skare af fagfolk, med traditionelle eller alternative uddannelser.

"Den første skandinaviske konferanse om forskning innen alternativ medisin" finder sted i Olso den 7-9. marts 2002. Den første dag gør man status over situationen i de forskellige lande, og et dansk bidrag kommer fra centerchef Helle Lønroth fra Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, der til den tid vil have eksisteret i ét år og 8 mdr. Der deltager også danske forskere, bl.a. dr. soc. Laila Launsø, der har forsket i komplementær behandling gennem 25 år, og forskerne vil 8-9. marts gå mere i dybden via en workshop. Arrangørerne skriver om den:

- Workshoppen de påfølgende to dager er i første rekke et tilbud til forskere eller personer med forskerinteresse innen akupunktur og kiropraktikk i Skandinavia. Her vil man gå litt mer i dybden på de problemstillinger man møter ved forskning innen disse to terapiformer og hvordan man skal gå frem for å treffe de riktige valg med hensyn til forskbar problemstilling og metodevalg, skriver arrangørerne, som er "Kompetansemiljøet innen alternativ medisin (KAM) ved Universitetet i Tromsø".

De to sidste dage er således fokuseret på spørgsmålet "hvordan?". Hvordan er mulighederne og begrænsningerne, når man vil forske i komplementær behandling, hvordan udvider man grænserne for hvad der betragtes om legitim/anerkendt forskning? Deltagerne får også lejlighed til at præsentere deres egen forskning under workshoppen.

Kompetansemiljøet innen Alternativ Medisin (KAM), som står for konferencen, blev stiftet i august 2000 på initiativ af Norges Forskningsråd. I formålsparagraffen lægges der netop vægt på skandinavisk samarbejde omkring forskning, bl.a. gennem arrangementer som dette.

Se data om konferencen under arrangementer.