Penge til forskning - men hvor er forskerne?

Alternative behandlere ønsker mere forskning, men de skal have kompetente forskere at samarbejde med.

I alt 12 projekter har ved den første uddeling modtaget penge fra Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling til diverse forskningsprojekter.

Den første pose penge fra Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) blev uddelt i november 2001. 42 ansøgere havde søgt i alt 19,4 mill. kr, og centret har nu uddelt i alt godt 1 mill. kr. To projekter har opnået fuld støtte, ti fik en delvis finansiering. Anden del af puljen er på 2,5 mill kr, og disse ansøgninger er nu under behandling.

De 3,5 mill. kr. regnes for et beskedent beløb, når man ser på "normale" forskningsbudgetter, hvor et enkelt projekt nemt kunne bruge hele bevillingen. Men det opfattes af forskerne som en god begyndelse og et signal om, at politikerne mener løfterne til denne gren af sundhedsvidenskaben alvorligt.

Flere alternative behandlere havde søgt midler, og blandt dem er Gert Elbæk Karlson, som er akupunktør i Grenaa. Han fik 61.000 kr til "Undersøgelse af akupunkturs virkning på børn med astma".

- Det er da dejligt at få støtte til projektet. Men det kan ikke være meningen, at man som behandler selv skal klare alle de funktioner, der er i forbindelse med forskning. Lige nu kører projektet nærmest på vågeblus, fordi jeg er tappet for energi - nu gælder det om at min klinik skal fungere, siger Gert Elbæk Karlson.

- Projekterne kommer til at hænge på enkeltpersoner, og det er urimeligt. Det er jo ikke det samme som at støtte et projekt på et universitet eller i medicinalindustrien - der har de jo mange forskellige ressourcer at trække på. Det må da være meningen, at vi skal samarbejde med nogle forskere. Lige som de ikke er alternative behandlere, er vi jo heller ikke forskere. Problemet er nok, at der mangler forskere, der ved noget om alternativ behandling. Som behandler kan man ikke løfte opgaven alene.

Mange af pengene er allerede brugt til ekstern arbejdskraft i forbindelse med projektet, og derfor er det umuligt for Karlson at bakke ud og opgive projektet. For i så fald skal han betale hele beløbet tilbage til ViFAB, og det er ikke muligt, netop fordi han allerede har lønnet andre for deres arbejde.

Som hovedet på sømmet har Karlson fået brev fra den centrale videnskabsetiske komité, som kræver at forsøget bliver dobbeltblindet - dvs at hverken akupunktøren eller patienten ved, om nålene stikkes i de rigtige steder. Et næsten tragikomisk krav, som vækker både latter og hovedrysten hos de forskere, behandlere og læger, der beskæftiger sig med forskning i alternativ behandling.

Tildelingen af midler er sket via ViFABs bestyrelse efter indstilling fra et forskningsudvalg, nedsat til formålet, bemandet med fem eksterne fagfolk. Behandlingen af ansøgningerne har taget et halvt år, og det skyldes bl.a., at det er første gang, og at alle procedurer derfor har skullet bygges op fra grunden. Men der har også været uenighed om kriterierne for tildeling af penge, og det har voldt så store problemer i bestyrelsen, at ingen i dag ønsker at udtale sig om problemernes karakter.

Hvem fik støtte til forskning? Se projekterne her!