Christiansborg:      NB: 2. udgave.

Efter valget...

På tværs af partiskel er der vilje til at støtte forskning, formidling og uddannelse i alternativ behandling via finansloven i 2002, og til foråret kommer der en høring om emnet, arrangeret af folketingets sundhedsudvalg.

Længe før valget i november kunne man på Christiansborg finde notater og forslag fra CD, K og SF med krav om styrkelse af det alternative område. Og de var alle enige om, at Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) skal have flere penge, hvis centret skal kunne opfylde sin mission. (Se artikel om dette under baggrundsartikler).

I et nyt folketing og et nyt sundhedsudvalg ser det ud som om, at partierne er indstillet på at tage "arvegodset" med i de noget forsinkede forhandlinger om finansloven for 2002.

- Vi tog initiativ til oprettelsen af centret, og vi mener også i dag, at alternativ behandling fortjener mere opmærksomhed. Derfor vil vi gerne følge vores intentioner op med handling, så at centret får de nødvendige midler til at kunne udføre sit arbejde, siger Birthe Skaarup, Dansk Folkeparti, som er formand for sundhedsudvalget i det nye folketing.

- Alting tager jo tid, og Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling skal have mulighed for at opbygge sine aktiviteter på et økonomisk forsvarligt grundlag. Men de midler, der er afsat til forskning, er helt utilstrækkelige. Behovet er der jo, og jeg ser gerne flere undersøgelser i stil med fx dem vi har set om zoneterapi ved kolik og om akupunktur ved fødsler.

Birthe Skaarup sammenligner ViFAB's 6,7 mill. til både drift og forskning med milliardbeløbene til den konventionelle sundhedsforskning og finder det helt ude af proportioner, når man betænker, at 45 procent af danskerne har erfaringer med alternativ behandling.

- Danmark er mere tilbageholdende end bl.a. Norge, Tyskland, England og Israel. Jeg synes vi har et ansvar over for befolkningen, som vi må tage alvorligt. Der er fx behov for at vi får nogle autorisationsordninger, i første omgang for zoneterapi og akupunktur, så at det kan komme ind under sygesikringen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige som i Israel bogstaveligt talt havde to døre i lægehuset: Én ind til lægen og én til den alternative behandler.

- Viden om alternativ behandling skal også ind i lægeuddannelsen, som vi har set det i en række europæiske lande. Det kunne ske i et samarbejde mellem universiteterne og ViFAB, og samarbejdet bør også omfatte forskning på tværs af faggrænserne, siger Birthe Skaarup.

Hun kan dog endnu ikke sætte beløb på ønskerne, da det hele indgår i puslespillet omkring finansloven.

K satsede 20 millioner

Også det konservative folkeparti vil støtte brobygningen til det alternative, og partiet foreslog før valget, at der fra 2002 afsættes 20 mill. kr. om året til Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Pengene skal dels bruges til forskning, dels til øgede ressourcer til centrets drift.

- Det har vist sig, at forskningen i alternativ behandling ikke har store chancer, når der uddeles midler i Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Derfor skal forskningen styrkes via ViFAB. Vi er opmærksomme på, at centret med kun seks ansatte ikke har mulighed for at klare alle de meget relevante opgaver, det blev pålagt, da vi oprettede det, sagde Henriette Kjær (K), som imidlertid nu har fået travlt med sit nye job som socialminister. Men partiets nye ordfører på området, Else Theill Sørensen, "overtager" gerne de 20 millioner.

- Det er vigtigt, at det etablerede sundhedsvæsen åbner sig mere, at man anerkender, at der er andre måder at arbejde på. Vi skal dels skabe muligheder for at sundhedsvæsenet kan samarbejde med de alternative behandlere og for at sundhedsvæsenet selv kan begynde at anvende andre metoder. Derfor vil vi også arbejde for, at sundhedsuddannelserne kommer til at indeholde moduler om alternativ behandling, siger Else Theill Sørensen.

- Naturligvis skal vi søge at indhente dokumentation for behandlingerne, men lægernes høje krav til denne skal ikke have lov at bremse udviklingen. Man bør jo sammenligne med det konventionelle sundhedsvæsen, hvor kun en del af behandlingerne bygger på meget håndfaste beviser.

Partiet Venstre har tidligere udtrykt sin støtte til forskning og andre aktiviteter omkring alternativ behandling, og den linie vil fortsætte. Dog vil Ester Larsen, partiets ordfører på området, ikke her og nu sætte beløb på hvad finanslovsforhandlingerne kan eller bør føre til.

- Vi har et politisk ansvar, når hele 45 procent af befolkningen har erfaringer med alternativ behandling, siger Ester Larsen.

- Til foråret vil folketingets sundhedsudvalg arrangere en høring, hvor vi vil sætte fokus på alternativ behandling og forsøge at få noget kvalificeret viden på bordet.

SF's Kamal Qureshi vil ikke sætte beløb på støtten til det alternative, men er positivt indstillet.

- Vi vil meget gerne støtte forskning og brobygning, og vi ser også gerne en øget vidensindsamling på det alternative område. For mig er det naturligt med en mere holistisk tankegang.

Kamal Qureshi er læge og er født i Pakistan, hvor alternativ behandling har en anden status og i langt højere grad er en del af sundhedsvæsenet.