Dialog i teori og praksis

Dialogen mellem læger og alternative behandlere skal ikke kun foregå på møder, kurser og seminarer. Den sker ikke mindst gennem det daglige arbejde med patienterne, siger en speciallæge, der arbejder i Sundhedshuset i København

Den 30. november er der åbent hus i et ikke helt almindeligt hus mit i hjertet af København. Arrangementet markerer den offcielle åbning af Sundhedshuset, der rummer en lang række behandlere med vidt forskellige uddannelser, bl.a. akupunktører, læger, kranio-sakral terapeuter, psykoterapeuter og sygeplejersker. Foruden behandlingen af klienterne er huset rammen om en række forskningsprojekter på det alternative område.

- Udviklingen sker både via den daglige praksis og forskningen, og det er inspirerende som læge at have en så tæt kontakt til de forskellige faggrupper. Det er befordrende at have den form for nærvær, hvor man får en grundig indsigt i hinandens behandlinger, siger Michael Rotne, speciallæge i almén medicin. Han er tilknyttet "Institut for optimal ernæring" sammen med bl.a. initiativtageren, sygeplejerske Eva Lydeking-Olsen.

- Man kan læse sig til meget omkring forskellige teorier og behandlinger. Men her får vi et konkret indblik i hinandens styrker og svagheder, vi udveksler erfaringer og diskuterer på kryds og tværs og finder ud af hvor vi kan bruge hinanden.

- Det tværfaglige forskermiljø er vigtigt, også for klienterne. Her møder de ikke blot en enkelt læge eller behandler, men deres problemer bliver set ud fra en langt bredere synsvinkel bliver set på med flere forskellige øjne, og erfaringerne fra behandlingen indgår ofte i ét af forskningsprojekterne, siger Michael Rotne.

Det gulkalkede sundhedshus blev etableret i foråret 2001 på initiativ af IMK Almene Fond, der ejer bygningen og har renoveret den med sans for både det æstetiske og det funktionelle. Stueetagen rummer den fælles reception og bogcafé, og miljøet omfatter også det kulinariske område i form af en kantine i kælderen og en helsekostforretning i stueetagen.

Sundhedshuset rummer flere institutioner, som beskæftiger sig med forskning. På førstesalen ligger Institut for optimal ernæring, i stueetagen driver bl.a. læge Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet, og på anden sal ligger FVUK, Forsknings- og Videnscenter for Ukonventionel Kræftbehandling, samt CBiS, Center for Brobygning i Sundhedsarbejde.

- Vi forestiller os, at miljøet bliver en magnet, der via sin bredde og sine aktiviteter kan tiltrække forskningsmidler, og den udvikling er faktisk allerede i gang. Vi har for nylig modtaget en større sum penge, der skal bruges til at uddanne de forskellige faggrupper i at beskæftige sig med evaluering og forskning, siger Michael Rotne.Vil du vide mere om de forskellige institutioner, kan du finde dem under links.