Penge til forskning

For første gang er en statslig pose penge blevet øremærket og uddelt til forskning i alternativ behandling. 42 ansøgere havde søgt i alt 19,4 mill. kr, og Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling har nu uddelt i alt godt 1 mill. kr. Anden del af puljen er på 2,5 mill kr.

Både etablerede forskere og forskningsmiljøer samt alternative behandlere kan søge midlerne hos Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), som blev oprettet af Sundhedsministeriet i 2000.

ViFAB kan uddele i alt 3,5 mill. kr. i 2001, og centret har indkaldt ansøgninger i to runder. Den første sluttede i maj, og næste deadline er nu fastsat til 15. november. Fristen skulle have ligget først på efteråret, men blev udsat, da arbejdet med at etablere retningslinjer og procedurer helt fra grunden har taget længere tid end forventet.

- Det har været en udfordrende proces, hvor bearbejdningen af de mange forskelligartede ansøgninger har været utrolig lærerig for såvel forskningsudvalg som bestyrelse. En proces, som har bidraget med en række input til drøftelser, som nu har til mål at manifestere sig i en række konkrete dokumenter til brug for fremtidige ansøgere, siger Leila Eriksen, som sidder i ViFAB's bestyrelse og forskningsudvalg, valgt af SundhedsRådet.

De 3,5 mill. kr. regnes for et beskedent beløb, når man ser på "normale" forskningsbudgetter, hvor et enkelt projekt nemt kunne bruge hele bevillingen. Men det opfattes af forskerne som en god begyndelse og et signal om, at politikerne mener løfterne til denne gren af sundhedsvidenskaben alvorligt.

Nu kommer anden runde, og pengene kan også søges til fx projektforberedelse. Ansøgningsskemaer samt oplysninger om betingelser, tidsfrister og procedurer fås hos ViFAB, og her vil man til sin tid også kunne se, hvilke projekter, der har modtaget støtte.

ViFAB kan endnu ikke offentliggøre oplysninger om de forskningsprojekter, der allerede har modtaget støtte.