Hardcore-videnskab for alternative

Alternative behandlere og videnskabelige rutiner? Ild og vand? Hund og kat? Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling har taget hul på udfordringen og er nu i gang med de første forskningskurser rettet specielt mod alternative behandlere.

Det første arrangement løb af stablen 17. august 2001 - en temadag med overskriften "At skrive en forsknings-protokol". 15 alternative behandlere med interesse for forskning havde tilmeldt sig, og formålet var bl.a. at forbedre de projektbeskrivelser, deltagerne selv havde medbragt på workshoppen samt at gennemgå principperne for hvordan en forskningsprotokol er opbygget.

- Det var guld værd, og det satte meget i gang hos os alle. Lisbeth og Jette fra ViFAB kom med nogle strukturerede oplæg, som var lette at forstå, men som også fik os til at se vore begrænsninger, siger Merete Gundersen fra "Livskilden", Institut for spirituel vækst.

- Vi er jo ikke vant til at blive hørt! Derfor var det en helt ny situation for en flok alternative behandlere som os at opleve, at vi ikke var "i krig", men var deltagere i en dialog. Det var samtidig en vigtig erkendelse at indse, at den alternative verden jo også har sine fejl.

- Det er ikke nok at brænde for en idé, men der skal også hårdt arbejde til. Vi fik til opgave at se på vores egne projekter, til at stille os selv spørgsmålet: "Hvad vil jeg med projektet?" Det var sundt, selv om det var en stor mundfuld at arbejde med et forskningsdesign og være tvunget til at konkretisere og strukturere det. Men det var meget inspirerende, og Lisbeth og Jette havde en fin åbenhed, hvor de kompletterede hinanden godt, siger Merete Gundersen.

- Drømmen og visionerne for behandlerne er, at den etablerede verden kommer til at forstå hvilke gode redskaber der ligger i alternativ behandling, og det gøres selvfølgelig helt konkret med forskning indenfor området - og det er der alt for lidt af. At ViFAB nu har taget hul på dette vigtige arbejde kan kun berige os alle.

Arbejde og frustrationer

Der var blandt deltagerne stor snakkelyst og entusiasme, på trods af den for mange uvante terminologi. Forudsætningerne var meget forskellige, idet nogle havde en relevant uddannelse, mens andre var autodidakte, og derfor var nogle næsten parat til at gå i gang med deres projekt, mens andre måtte indse, at det med forskning lige nu er en alt for stor mundfuld. Der var ingen krav om, at deltagerne skulle vide noget om forskning for at deltage i temadagen.

- Deltagerne evaluerede dagen som berigende og god, men samtidig var kurset også en oplevelse, der skabte frustration hos nogle af deltagerne, fordi den synligjorde det store arbejde, det er at gennemføre et godt tilrettelagt forskningsprojekt, siger Jette Aarøe Clausen, forskningsmedarbejder på ViFAB.

Meningen med kurserne er ikke at uddanne egentlige forskere - det kræver en længerevarende akademisk uddannelse - men de alternative behandlere skal rustes til at samarbejde med de forskere, der forsker i alternativ behandling. Derfor satser man på, at de får indsigt i forskningsprocessen og bliver i stand til at orientere sig i en videnskabelig artikel.

Deltagerne vil gerne lære mere, og derfor har de efter temadagen mulighed for at bruge et lukket online debatforum på ViFABs hjemmeside, hvor de kan fortsætte dialogen og diskussionen med hinanden og ViFABs medarbejdere. Det gælder også deltagerne i den næste workshop, som blev afviklet i oktober, denne gang med temaet "Læs og forstå forskningslitteratur".

Det første længerevarende forskningskursus startede 12. oktober og består af otte to-dages seminarer samt hjemmearbejde. Titlen er "Kursus i forskningsdesign og metode - et udviklings- og forskningskursus primært for alternative behandlere", og formålet er bl.a. at lære noget om videnskabsteori og om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Det er meningen, at deltagerne skal klædes på til at kunne tale med de akademisk uddannede forskere, der forsker inden for alternativ behandling.

Også alternative behandlere øst for Storebælt får chancen for at lære noget. Den 3. workshop finder nemlig sted i København 23. januar og har samme overskrift som den første: "At skrive en forskningsprotokol".

Alternative behandlere, der overvejer at melde sig til ét af ViFAB's arrangementer, kan finde flere oplysninger på hjemmesiden. Se under links.