Politisk dødvande

Socialdemokratiets udspil før valget indeholdt intet nyt, og bl.a. SF efterlyste mere konkrete initiativer.

Alternativ behandling kom med ét på den politiske dagsorden, da regeringen offentliggjorde sit sundhedspolitiske udspil op til valget. I Politikens netavis kunne man 4. november læse, at "Socialdemokratiet vil øge mulighederne for, at alternative behandlere kan få dokumenteret deres resultater", og sundhedsministerens udspil gav straks anledning til optimisme, både blandt politikere og blandt folk i den alternative sektor.

På pressemødet dagen efter viste det sig dog, at der intet nyt var i Arne Roligheds udsagn. Han talte om behovet for at afprøve virkningen af zoneterapi og akupunktur, fordi så mange danskere bruger det, og han tilføjede, at det ikke kun handler om at skaffe penge til området. (Zoneterapi og akupunktur er de to alternative områder, hvor det danske sundhedsvæsen har flest forskningsresultater til sin rådighed, red.).

- Vi skal række en hånd ud og støtte de små miljøer, som ikke selv har ressourcer til at foretage denne afprøvning, og forskningen skal støttes i det omfang, der er behov for det, sagde Arne Rolighed.

Men han kunne ikke sætte beløb på mulighederne for at imødekomme dette behov, og han ville ikke øge bevillingen til Sundhedsministeriets "Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling", som efter mange fagfolks mening har alt for få ressourcer. Intentionerne bag centret skal p.t. føres ud i livet af kun seks medarbejdere.

En række politikere, medier og fagfolk har allerede stemplet Arne Roligheds udspil som "valgflæsk", men samtidig er der kommet fokus på et område, der ellers aldrig giver overskrifter i medierne. Anni Svanholt (SF) opfatter regeringens forslag positivt, men understreger, at der er behov for mere konkrete initiativer og øgede bevillinger.

- Sundhedsministeren er kommet med et udspil, som peger den rigtige vej, og nu gælder det om at holde ham fast på det - også efter valget. Vi skal videre i arbejdet med forskning og dokumentation, og derfor har SF fremlagt et forslag, der bl.a. tilfører Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling flere midler, siger Anni Svanholt.

Læs mere om SF's, CD's og K's forslag under "baggrundsartikler".