Sygeplejersker med to nåle

Inden længe stiftes en faglig gruppe af sygeplejersker, der udøver akupunktur. Det sker i tæt samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, og ude i kulissen venter en tilsvarende gruppe, nemlig zoneterapeuterne.

Et ukendt antal danske sygeplejersker tager sideløbende en uddannelse inden for akupunktur. Det stiller dem i en helt speciel situation, både fagligt og etisk, og derfor vil de nu danne en forening, der skal varetage deres faglige interesser.

- De fleste arbejder som selvstændige, men andre arbejder på deltid og laver akupunktur ved siden af deres ansættelse som sygeplejersker. Og der bliver flere og flere - allerede inden vi annoncerer det offenligt, har vi fået kontakt med 50 sygeplejersker, siger Svend Senius, der er sygeplejerske og underviser i akupunktur.

Han er med i en gruppe på fire, som forbereder den formelle stiftelse af foreningen, der formentlig kommer til at holde stiftende generalforsamling i januar, og som lige nu forhandler en aftale på plads med Dansk Sygeplejeråd.

- Det kan godt være ensomt at arbejde med akupunktur uden at have kolleger i nærheden, og man mangler de faglige impulser, der er nødvendige for at kunne udvikle sig fagligt.

- Vi skal ikke være en faglig konkurrent til "Praktiserende Akupunktører" (den største danske sammenslutning af akupunktører, red.), mere et supplement, og jeg regner med, at mange vil være medlemmer begge steder. Er man ansat på et sygehus, kan man nemlig ikke bruge PA til noget, idet de ikke er forhandlingspartner i forhold til Amtsrådsforeningen, påpeger Svend Senius.

Antallet af sygeplejersker, der arbejder med zoneterapi formodes at være endnu større end for akupunkturens vedkommende, men DSR har ingen opgørelser over hvor mange medlemmer, der har en bibeskæftigelse i den alternative sektor. Der har da også været uformelle kontakter med "Zoneterapiforeningen for Sygeplejersker", men de to foreninger bliver næppe sluttet sammen i én. Det kunne ellers umiddelbart lyde som en god idé at nøjes med én forening, der også omfatter andre "alternative" sygeplejersker - typisk zoneterapeuter.

- Det er en dårlig idé, mener Svend Senius, fordi vi arbejder efter forskelligt lovgrundlag. Hvor de andre arbejder som alternative behandlere, arbejder vi under lægelovens bestemmelser om supervision mv. Vi foretager juridisk set et kirurgisk indgreb, vi arbejder i den forbindelse som selvstændige, og vi udfører ikke egentligt sygeplejefagligt arbejde.

Dansk Sygeplejeråd mangler kun den politiske godkendelse af samarbejdsaftalen med den nye forening. Det vil derpå blive annonceret i Tidsskrift for Sygeplejersker, så at interesserede kan melde sig til.

Er du sygeplejerske, akupunktør og nysgerrig? Send en mail til Svend Senius på akupunkt@post5.tele.dk