Netværksmøde for sundhedspersonale

5. oktober mødes en række sygeplejersker, fysioterapeuter, læger, studerende m.fl. til et netværksmøde på Århus Universitet. Der var desværre ikke inden 2. september kommet tilmeldinger nok til at vi kunne leje salen, så derfor er den store temadag udsat til efter nytår.

Målet med netværksmødet er det samme som for den store temadag:
"At få mere viden, gøre op med tabuer og fordomme samt at fremme udvekslingen af viden på tværs af faggrænserne, til gavn for personale og patienter. Det er ikke et debatmøde for/imod alternativ behandling, men en lejlighed til at udveksle erfaringer og idéer med andre i sundhedssektoren, at skaffe sig nye indgange til faglig viden samt til at skabe nyttige kontakter til kolleger og institutioner."

Vi vil opsamle ønsker og idéer om arrangementer og netværk. Hvilke ressourcer findes der blandt deltagerne, og hvordan skaber vi de kontakter, der er brug for?

Man tilmelder sig netværksmødet ved at skrive til redaktør Jesper Madsen, Gailei.dk, inden 17/9.
Men gør det nu - det er et lille lokale!
Angiv venligst arbejde/uddannelse. Pris: 100 kr.

Du kan stadig følge med i planlægningen af temadagen efter nytår og være med til at sikre, at der kommer tilmeldinger nok. Det gør du her på www.tema.galilei.dk