ViFAB får ny formand

En læge er blevet formand for Vifab, og centrets arbejde skal til efteråret vurderes af et konsulentfirma

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har udpeget læge Hanne Mollerup som ny formand for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Hanne Mollerup afløser psykolog, professor Peter Elsass, som efter eget ønske har valgt at trække sig tilbage.

Det er ikke uden en vis bæven, at den 41-årige læge, Hanne Mollerup, sætter sig i formandsstolen for ViFAB. Hun ved godt, at hun både blandt alternative behandlere og lægekolleger kan blive mødt med skepsis på sin formandspost.

- Jeg glæder mig, men det bliver ikke nemt, for det er øretævernes holdeplads. Da jeg er læge, vil nogle alternative behandlere mene, at man har udpeget én fra fjendens lejr til at være formand. Til gengæld risikerer jeg, at nogle af mine kolleger stempler mig som alternativ. Det er kontroversielt at vælge mig, indrømmer Hanne Mollerup og tilføjer, at hun dog ikke er bange for modvind:

- Jeg trives godt i konfliktfyldt farvand. Det er dér, udviklingen sker. Min grundholdning er, at man hele tiden skal være åben og parat til at lytte. Nogle behandlingsformer kan jeg have svært ved at forstå, og jeg kan tænke, at de er helt ude i hampen, men til syvende og sidst vil jeg ikke afvise dem på forhånd. De skal afprøves gennem forskning, og derfor er det vigtigt, at de alternative behandlere er villige til at lade deres behandlingsformer teste. Vi skal have skilt det, der virker, fra det, der ikke virker. Det er den eneste måde at komme videre på.

Hun understreger, at hun i sin tid som bestyrelsesmedlem har oplevet, at de alternative har vist en "utrolig villighed" til at lade deres behandlingsformer afprøve. Hun er i det hele taget ikke bange for at rose de alternative behandlere, og peger blandt andet på, at de alternative er rigtig gode til at aktivere klienterne og gøre dem ansvarlige for deres eget sygdomsforløb.

ViFAB har fem ansatte og en årlig driftsbevilling på 2,8 mill kr, og centret skal snart have "karakterer". Inden 1. oktober skal konsulentfirmaet PLS Rambøll aflevere en rapport til Sundhedsministeriet, hvor centrets virksomhed bliver analyseret og bedømt i forhold til målsætningen. Tidsfristen hænger sammen med, at finanslovsforhandlingerne for 2003 går i gang i oktober, forklarer Hanne Mollerup, som sidder i formandsstolen til årets udgang, hvor bestyrelsesperioden udløber.

Mollerup arbejder som 1. reservelæge på Københavns Amtssygehus i Herlev. Siden Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling blev oprettet i 1999, har hun repræsenteret Lægeforeningen i bestyrelsen. I de senere år har Hanne Mollerup været aktiv i en række sundhedsfaglige arbejdsgrupper om bl.a. behandlingskvalitet og patienttilfredshed.