5 mill kr til forskning i alternativ behandling

Forskningen i alternativ behandling fik 27. juni tildelt fem mill kr oven i den million, ViFAB i forvejen har til formålet.

I år har Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) nu i alt en pulje på seks mio kr til at støtte forskning i komplementær/alternativ behandling. Midlerne skal især gå til at afprøve effekten af akupunktur og zoneterapi, samt til forskning i astma/allergi. Endvidere vil man prioritere et samarbejde med Cochrane-centret (se under links) om formidling af forskningsresultater på internationalt plan.

Forskerne på området undrer sig over beløbets størrelse, ikke mindst på grund af det faktum, at alene to forskningsprojekter af en rimelig pondus vil sluge hele beløbet. Desuden har politikere fra V, K, DF og SF gennem lang tid givet udtryk for, at området har brug for ressourcer, der batter noget.

- De 5 millioner var hvad der kunne blive. Men måske kan vi så få noget mere næste år, siger Birthe Skaarup (DF), formand for sundhedsudvalget.

- Jeg lagde ud med at ønske 8 mill kr, men vi skulle med de 35 mill kr også tilgodese to andre områder, som også er vigtige at støtte. Jeg ser beløbet i forhold til et nul, og jeg synes det er positivt, at pengene går til ViFAB og ikke til en anden instans, hvor vi så skulle til at etablere nye administrative procedurer.

- Især er det vigtigt, at der bliver lavet de forsøg, som handler om brobygning, hvor man sammenligner behandlingsforløb med henholdsvis konventionel og alternativ behandling.

De to andre områder, Birthe Skaarup henviser til, er eksperimentel behandling i udlandet, som får 10 mill kr, samt en strategiplan for fire folkesygdomme, som får 20 mill kr i alt. Det drejer sig om knogleskørhed, astma/allergi, aldersdiabetes og hjerte/karsygdomme.

I ViFAB's bestyrelse er man opmærksom på, at de beskedne midler let kan resultere i amputeret forskning, som giver centret et dårligt image udadtil.

- Hvis vi får noget godt op at stå, er jeg sikker på at vi vil få øgede ressourcer i de kommende år. Men midlerne er begrænsede, og derfor må vi overveje nøje hvilke projekter, vi kan forvente vil give noget brugbart inden for de rammer vi har, siger læge Hanne Mollerup, formand for ViFAB's bestyrelse.

ViFAB har fem ansatte og en årlig driftsbevilling på 2,8 mio kr. Via sin bestyrelse og et eksternt forskningsudvalg kan centret således i år uddele hele 6 mill kr til forskningsprojekter, der lever op til førnævnte målsætning.

ViFAB havde oprindelig et budget på 1 mill kr til igangsætning af forskningsprojekter i 2002, og disse midler uddeles i én runde. Ved ansøgningsfristens udløb den 12. juni 2002 var der kommet 19 ansøgninger, der tilsammen søgte om ca. 6,5 mill kr. Ansøgningerne er for øjeblikket under vurdering af ViFABs forskningsudvalg, og ansøgerne kan forvente svar i løbet af september 2002. Nu er der som nævnt hele 5 mill kr at gøre med i år.

I 2001 uddelte ViFAB forskningsmidler i to omgange. I første runde modtog ViFAB 42 ansøgninger til et samlet beløb af godt 19 mill kr. I forbindelse med anden uddelingsrunde 2001 fik ViFAB 28 ansøgninger til et samlet beløb af 13 mill kr. Der blev i alt uddelt 3,5 mill kr i 2001.