Svenskerne tør godt

En flok svenske læger går mod strømmen og viser deres interesse for alternativ behandling via arbejdet i en forening

De svenske læger ligner på mange måder de danske: At beskæftige sig med komplementær eller alternativ behandling regnes ikke for seriøst, og gør man det alligevel, taler man ikke højt om det. Men ikke desto mindre er nogle stykker af slagsen medlem af en forening, som netop har fokus på alternativ behandling: "Svensk Läkarförening för komplementär medicin". (På svensk bruger man den samme betegnelse som på engelsk: KAM - komplementær og alternativ medicin.)

- Vi arbejder for en lægevidenskab, der både rummer den naturvidenskabelige tilgang og den komplementære eller alternative. Vi vil gerne bygge bro, og der er jo ikke noget forkert i at bruge naturvidenskaben, men det er bare ikke tilstrækkeligt, siger foreningens formand Karl-Otto Aly, som har en praksis i Rönninge uden for Stockholm.

- Der er behov for noget andet end den reduktionistiske videnskab, der skal fx være en større åbenhed over for den åndelige dimension. Men det kræver et andet paradigme end det, vi kender fra det naturvidenskabelige verdensbillede, og det indebærer også, at man må bruge nogle flere forskningsmetoder end dem, lægevidenskaben normalt anvender.

Foreningen har ca 200 medlemmer og forsøger via foredrag, møder og sit tidsskrift ProSana at sætte komplementær behandling til debat. Men som i Danmark er det ikke uproblematisk for en læge at have den slags kætterske interesser.

- Det er klart, at vi møder modstand. "Det er ikke videnskabeligt underbygget", siger kollegerne blandt andet, og det kan være svært at kombinere en karriere med interessen for KAM. Derfor vil en yngre læge typisk holde lav profil, mens det måske er lettere at bekende kulør, når man har opnået en høj stilling. Jeg ved, at det er svært for mange at tackle dette dilemma, siger Karl-Otto Aly.

Det nærmeste, vi i Danmark kommer det svenske initiativ, er "Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin", men her kan også andre end læger være med.

Foreningen blev dannet helt tilbage i 1977 under navnet "Svensk läkarförening för biologisk medicin", men i 2001 valgte man at skifte navn, da man fandt ordet "komplementær" mere dækkende.

Se mere om foreningen på www.komplementarmedicin.org

Foreningens tidsskrift ProSana kan rekvireres via Hälsokostrådet, e-mail: info@halsokostradet.se